Хірургічне відділення інвазивних методів діагностики та лікування

Avatar

Пустовойт Петр Іванович

Завідуючий відділенням. Заслужений лікар України, доцент, кандидат медичних наук

Cover

Відділення інвазивних методів діагностики та лікування Одеської обласної клінічної лікарні організовано у 2007 р. шляхом об'єднання відділення хірургічної гастроентерології з відділенням ендоскопічної діагностики і втручань під ультразвуковим контролем. Одним з нових та перспективних напрямків роботи відділення є ендосваскулярні операції, які виконуються рентген-мікрохірургами, співробітниками відділення рентгенендоваскулярних втручань, спільно з лікарями-хірургами відділення інвазивних методів діагностики та лікування.

Про відділення

Відділення малоінвазивної хірургії ООКЛ

Відділення інвазивних методів діагностики та лікування Одеської обласної клінічної лікарні організовано у 2007 р. шляхом об'єднання відділення хірургічної гастроентерології з відділенням ендоскопічної діагностики і втручань під ультразвуковим контролем.

В різний час завідувачами відділення хірургічної гастроентерології були: Фадєєв Г.Д. (1973-1978 рр.), Татарович В.В. (1978-1981 рр.), Александров П.П. (1981-1989 рр.), Фомін В.Л. (1989-1997 рр.), Беспалько М.М. (завідував об’єднаним хірургічним відділенням, до складу якого ввійшли загальнохірургічне та гастрохірургічне відділення , 1997-1999 рр.). З 2000 р. відділення хірургічної гастроентерології, а з 2007 р. – відділення  інвазивних методів діагностики та лікування - очолює Пустовойт П.І., Заслужений лікар Ураїни, доцент, кандидат медичних наук.

Діяльність гастрохірургічної служби тісно пов’язана з упровадженням нових малоінвазивних методів діагностики та лікування при важких механічних жовтяницях, гострому панкреатиті, ехінококозі, абсцесах і кістах органів черевної порожнини, шлунково-кишкових кровотечах, ускладнення після холецистектомії в інших лікувальних закладах  (ятрогенне ушкодження жовчних проток).

Лікарі відділення застосовують сучасні лікувально-діагностичні методики:

Відділення малоінвазивної хірургії ООКЛ

Одним з нових та перспективних напрямків роботи відділення є ендосваскулярні операції, які виконуються рентген-мікрохірургами, співробітниками відділення рентгенендоваскулярних втручань, спільно з лікарями-хірургами відділення інвазивних методів діагностики та лікування. Впроваджені та активно виконуються внутрішньоартеріальна емболізація селезінкової артерії при спленомегалії (яка обумовлена портальною гіпертензією), емболізація гілок власної печінкової артерії при гемангіомах печінки. Також активно виконуюється артеріальна регіонарна поліхіміотерапія при пухлинах органів черевної порожнини, заочеревинного простору.

Щорічно у відділенні виконується близько 1800 оперативних втручань, 1100 ендоскопічних лікувально-діагностичних маніпуляцій і близько 1500 малоінвазивних втручань і досліджень під ультразвуковим контролем.

У відділенні працюють 8 лікарів вищої атестаційної категорії, 3 - першої категорії, 4 - другої категорії, 2 доцента, 2 професора, 3 асистента кафедри хірургії № 1 Одеського Національного медичного університету. 11 лікарів мають вчену ступінь кандидата медичних наук, 2 - доктора медичних наук.

У відділенні впроваджені нові лікувально-діагностичні алгоритми лікування наступних нозоформ:

Відділення малоінвазивної хірургії ООКЛ

Протягом 2016-2018 рр. співробітниками відділення захищено 2 кандидатські дисертації, написано понад 30 публікацій в періодичних хірургічних виданнях України та зарубіжних виданнях, оформлено 5 державних патентів на новітні оперативні методики. Щорічно співробітники відділення беруть участь в наукових форумах і конференціях, присвячених різним питанням сучасної абдомінальної хірургії.

Відділення малоінвазивної хірургії ООКЛ

Лікарі відділення