П О Л О Ж Е Н Н Я про хірургічну службу

24 Квітня 2019

Мета чинного повідомлення: ознайомлення широкого загалу з організацією та можливостями хірургічної служби Одеської обласної клінічної лікарні для надання медичної допомоги населенню регіону – представлено заступником  головного лікаря з хірургії Зайчуком А.І.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про хірургічну службу 

комунальної установи «Одеська обласна клінічна лікарня» (КУ «ООКЛ»).

Згідно Наказу КУ «ООКЛ» від 03.09.2018 за №165 «Про затвердження положення про хірургічну службу КУ «ООКЛ».

 

Зміст:

І. Положення про хірургічну службу КУ «ООКЛ».

1.     Загальні дані.

2.     Основні завдання хірургічної служби КУ «ООКЛ».

3.     Основні критерії оцінки діяльності стаціонарних хірургічних відділень КУ «ООКЛ».

4.     Організаційно-структурна і матеріально-технічна база для забезпечення діяльності хірургічної служби КУ «ООКЛ».

5.     Штатні лікарські посади хірургічної служби КУ «ООКЛ».

6.     Структура ургентної хірургічної служби КУ «ООКЛ».

7.     Функції хірургічної служби та стаціонарних відділень хірургічного профілю.

8.     Права хірургічної служби та її функціонально-структурних підрозділів.

9.     Відповідальність функціонально-структурних підрозділів хірургічної служби.

10.  Керівництво хірургічною службою та її функціонально-структурними підрозділами.

11.  Відносини хірургічної служби з іншими підрозділами КУ «ООКЛ».

12.  Організаційна структура стаціонарних відділень хірургічного профілю КУ «ООКЛ».

13.  Контроль та перевірка діяльності хірургічної служби та її підрозділів.

14.  Індикатори якості медичної допомоги для відділень хірургічного профілю КУ «ООКЛ».

     ІІ. Перелік оперативних втручань, що виконуються в КУ «ООКЛ» з шифрами згідно галузевого класифікатора МОЗ України і статистичної бази КУ «ООКЛ».

 

І. П О Л О Ж Е Н Н Я

про хірургічну службу КУ «ООКЛ».

 

1.Загальні дані.

1.1.Хірургічна служба є функціонально-структурним підрозділом КУ «Одеська обласна клінічна лікарня» (далі – Лікарня або КУ «ООКЛ»), що здійснює весь комплекс спеціалізованої багатопрофільної хірургічної та лікувально-діагностичної допомоги хворим з гострою та плановою хірургічною патологією зі стаціонарним наглядом та амбулаторним контролем в разі необхідності за ними.

1.2.Всі співробітники відділень хірургічного профілю Лікарні у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами МОЗ України, наказами та розпорядженнями Департаменту охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації згідно зі Статутом, цим Положенням, наказом КУ»ООКЛ» №200 від 01.12.2014 р. «Про регламентацію діяльності хірургічної  служби в КУ «Одеська обласна клінічна лікарня», іншими наказами і розпорядженнями головного лікаря КУ «ООКЛ» у сфері організації надання медичної допомоги хірургічним хворим, посадовими інструкціями персоналу відділення.

1.3.Постійний контроль за діяльністю хірургічної служби здійснюється адміністрацією КУ «ООКЛ» та безпосередньо заступником головного лікаря з хірургічної допомоги під час адміністративних і клінічних обходів, ранкових конференцій; хірургічною комісією з експертизи якості, комітетом інфекційного контролю, гемотрансфузійною комісією, комісією з доцільності використання наркотиків, при необхідності – лікувально-контрольною комісією і на клініко-анатомічних конференціях.

2.Основні завдання хірургічної служби КУ «ООКЛ».

2.1.Забезпечення доступної та якісної багатопрофільної високоспеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги хворим з гострою і плановою хірургічною патологією в межах закріпленої галузевим управлінням за Лікарнею території Одеської області. Організаційно-методична робота та співпраця з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації з метою організації необхідної кваліфікованої хірургічної допомоги населенню в районних ЛПУ та містах області. Консультативна робота через обласну консультативну поліклініку, обласний центр екстреної медичної допомоги, виїзна консультативна робота в районних ЛПЗ, консультативна телемедицина.

2.2.Забезпечення необхідного обсягу і якості високоспеціалізованої хірургічної допомоги хворим, згідно із уніфікованими, регіональними та затвердженими локальними стандартами, клінічними протоколами і настановами з надання медичної допомоги.

2.3. Надання організаційно-методичної і консультативної допомоги лікувально-профілактичним установам області з питань діагностики, лікування та диспансерного нагляду за хворими з хірургічною патологією.

2.4.Постійний моніторинг передових технологій діагностики та лікування хірургічної патології з подальшим їх упровадженням у практику.

3. Основні критерії оцінки діяльності стаціонарних хірургічних відділень КУ «ООКЛ»:

- Обсяги лікування хворих, контроль необхідності їх госпіталізації. Ефективність використання наявного ліжкового фонду у хірургічних відділеннях.

- Дотримання клінічних лікувально-діагностичних уніфікованих та локальних протоколів.

- Обсяги оперативних втручань, хірургічна активність. Індивідуальна хірургічна активність хірургів.

- Активність впровадження сучасних ефективних лікувально-діагностичних технологій.

- Повнота реєстрації і адекватність аналізу післяопераційних ускладнень, у т.ч. гнійно-септичних.

- Об’єктивність аналізу післяопераційної і загальної летальності.

- Наявність дефектів в роботі відділення хірургічного профілю та їх профілактика.

4. Організаційно-структурна і матеріально-технічна бази для забезпечення діяльності хірургічної служби КУ «ООКЛ».

4.1.Організаційно-структурна база для забезпечення діяльності хірургічної служби КУ «ООКЛ» представлена підрозділами з відповідно обладнаними приміщеннями і апаратурою:

- стаціонарними відділеннями хірургічного профілю (анестезіологічне, кардіохірургічне, інтервенційної серцево-судинної радіології з рентгенхірургічним блоком, трансплантації і діалізу, нейрохірургічне, травматолого-ортопедичне, отоларингологічне, офтальмологічне, судинної хірургії, торакальної хірургії, урологічне, загальнохірургічне, інтервенційної радіології, малоінвазивних методів діагностики і хірургічного лікування, лабораторія електрофізіологічного обстеження серця з рентгенопераційною, відділення трансфузіології, гінекологічне),

- хірургічними кабінетами обласної консультативної поліклініки,

- приймальним відділенням з цілодобовою ургентною лабораторією, рентгенівським кабінетом, цілодобовою комп’ютерною томографією,

- плановим операційним блоком на 11 операційних,

- операційним блоком для екстреної хірургічної допомоги на 3 операційні,

- 8 спеціалізованими операційними залами у окремих відділеннях,

- центральним стерилізаційним відділенням,

- відділеннями та блоками інтенсивної терапії (відділення інтенсивної терапії РКЦХ, відділення інтенсивної терапії загального профілю, відділення інтенсивної терапії для хворих з СМП, відділення інтенсивної терапії і екстракорпоральних методів детоксикації та гіпербаричної оксигенації, блок інтенсивної терапії у відділенні інтервенційної серцево-судинної радіології),

- загально-лікарняною лабораторною службою з центральною лабораторією, цілодобовою ургентною лабораторією у приймальному відділенні, цілодобовою лабораторією на базі інтенсивної терапії загального профілю, бактеріологічною лабораторією,

- відділенням функціональною діагностики (УЗД, ЕКГ та ін.),

- рентгендіагностичною службою, стаціонарними ангіографічними системами у відділеннях інтервенційної радіології і інтервенційної серцево-судинної радіології,

- санітарно-епідеміологічною службою лікарні,

- електронною інформаційно-статистичною базою лікарні та системою телевізійної медицини.

4.2. Специфікація ліжкового фонду хірургічної служби КУ «ООКЛ»

№ п/п

Ліжка для дорослих

Кількість ліжок

1

Хірургічні

75

2

Нейрохірургічні

50

3

Кардіохірургічні

35

4

Судинно-хірургічні

30

5

Торакально-хірургічні

45

6

Ортопедичні

25

7

Травматологічні

30

8

Гнійно-хірургічні

20

9

Урологічні

55

10

Проктологічні

10

11

Гінекологічні

50

12

Офтальмологічні

40

13

Отоларингологічні

40

14

Інтенсивної терапії

24

 

Всього по лікарні

529

           

4.3. Планова і ургентна госпіталізація хірургічних хворих в ООКЛ забезпечується через приймальне відділення відокремленими (ургентним і плановим) потоками. Відбір хворих для планової госпіталізації в стаціонарні хірургічні відділення здійснюється профільними хірургічними кабінетами обласної консультативної поліклініки. Ургентна госпіталізація проводиться через приймальне відділення профільними черговими хірургами та черговим лікарем приймального відділення.

На базі приймального відділення працює експрес-лабораторія, рентгенівський кабінет, урологічний кабінет,  оглядовий гінекологічний кабінет, кабінет УЗД, комп’ютерний томограф, кімната для перев’язок і амбулаторних оперативних втручань, електрокардіограф, маніпуляційна з протишоковими укладками. На цьому ж поверсі  розміщений операційний блок екстреної хірургічної допомоги з 3 операційними залами, поруч - відділення інтенсивної терапії та екстреної медичної детоксикації, відділення функціональної діагностики.

4.4. Консультативне поліклінічне обстеження хірургічних хворих та планова госпіталізація в стаціонарні хірургічні відділення забезпечується профільними хірургічними кабінетами обласної консультативної поліклініки: хірургічним, судиннохірургічним, кардіохірургічним, проктологічним, торакально-хірургічним, ортопедо-травматологічним, офтальмологічним, отоларингологічним, нейрохірургічним, онкологічним, мамологічним, урологічним, діабетичної стопи.

4.5. Оперативні втручання виконуються в 1) плановому операційному блоці, 2) спеціалізованих операційних в окремих відділеннях хірургічного профілю та в 3) операційному блоці екстреної хірургічної допомоги.

До складу окремого планового операційного блоку на 3-му поверсі входять 11 операційних з передопераційними та анестезіологічними кімнатами, 19 операційними столами: операційна №1 – травматологічна, №2 – оториноларингологічна, №3 – лапароскопічної хірургії, №4 – судиннохірургічна, №5 – гінекологічна, №6 – відеоскопічної хірургії, №7 – малоінвазивної хірургії, №8 – загальнохірургічна, №9 – урологічна, №10 – торакальнохірургічна, №11 – лапароскопічної хірургії.

Також функціонують 9 спеціалізованих обладнаних операційних на базі відповідних відділень: кардіохірургічна для відкритих втручань (1), ортопедо-травматологічна ендопротезувальна  (1), трансплантаційна (1), нейрохірургічні (2), інтервенційної серцево-судинної радіології (2), лабораторії ЕФО серця (1), офтальмологічна (1).

Структура операційного блоку для надання цілодобової екстреної хірургічної допомоги на 3 операційні зали (поряд з приймальним відділенням на 1-му поверсі): операційна зала №1 – загально-хірургічна (2 операційних столи), операційна зала №2 – мікрохірургічна, операційна зала №3 – гнійно-хірургічна.

4.6. На базі відповідних стаціонарних відділень хірургічного профілю та допоміжних підрозділів КУ «ООКЛ» функціонують, згідно наказів департаменту охорони здоров’я ОДА, спеціалізовані обласні лікувально-діагностичні центри:

кардіохірургічний (базові відділення – кардіохірургічне, інтенсивної терапії з перфузіологією, інвазивної кардіорадіології та ендоваскулярних кардіохірургічних втручань, лабораторія електрофізіологічних досліджень серця),

цереброваскулярний (базові відділення – нейрохірургічне, неврологічне, інтенсивної терапії судинно-мозкових порушень, інвазивної радіології і цереброваскулярних втручань),

патології суглобів та ендопротезування (базове відділення – травматолого-ортопедичне),

трансплантації нирки (базове відділення – трансплантації і діалізу),

гастроентерологічний (базові відділення – малоінвазивної діагностики і хірургії, хірургічне, гастроентерологічні ліжка ендокринологічного відділення),

хірургічної паразитології (базові відділення – інвазивної діагностики і хірургії, хірургічне, торакально-хірургічне),

хірургічної ендокринології (базове відділення – хірургічне),

очної травми (базове відділення – офтальмологічне),

мікрохірургічний (базове відділення – судиннохірургічне),

антирабічної допомоги (базові відділення – ортопедо-травматологічне, хірургічне),

мамологічний (обласна консультативна поліклініка і торакально-хірургічне відділення).

4.7. Діагностична служба КУ «ООКЛ» відповідає сучасним вимогам до ЛПЗ ІІІ рівня медичної допомоги і в цілому представлена:

- лабораторною службою з центральною лабораторією, цілодобовою ургентною лабораторією у приймальному відділенні, цілодобовою лабораторією на базі інтенсивної терапії загального профілю, бактеріологічною лабораторією,

- відділенням функціональною діагностики (УЗД, ЕКГ та ін..),

- рентгендіагностичною службою,

- стаціонарними лікувально-діагностичними ангіографічними системами у відділеннях інтервенційної радіології і інтервенційної серцево-судинної радіології,

- блоком ендоскопічної та УЗ діагностики у відділенні інвазивної діагностики і лікування та в приймальному відділенні.

Центральна лабораторія лікарні може забезпечити лабораторним обстеженням 200 госпіталізованих пацієнтів за добу.

Структура рентгендіагностичної служби: 9 рентгендіагностичних кабінетів, у тому числі ургентний цілодобовий, кабінети комп’ютерної томографії, один з яких цілодобовий, кабінет магнітно-резонансної томографії, ангіографічні системи. У приймальному відділенні розташований кабінет комп’ютерної томографії, який працює в цілодобовому режимі.

4.8.Інструментальне оснащення хірургічної служби КУ «ООКЛ» відповідає сучасним вимогам до закладів ІІІ рівня лікувально-діагностичної допомоги.

Всі операційні зали мають відповідну структуру і інструментальне оснащення: всього установлено 32 операційних столи. В 9 операційних залах оперативні втручання виконуються за допомогою відповідно укомплектованих відеоскопічних установок. В 3 операційних установлені операційні мікроскопи для мікрохірургічних втручань.

5. Штатні лікарські посади хірургічної служби КУ «ООКЛ».

5.1. Всього хірургів   – 133 фізичних особи, у т.ч. в консультативній поліклініці – 21. Анестезіологів в хірургічних операційних – 35 штатних одиниць, реаніматологів у відділеннях інтенсивної терапії – 37 штатних одиниць. Всі хірурги і анестезіологи КУ «ООКЛ», які підлягають кваліфікаційній атестації, своєчасно атестовані.

5.2. В стаціонарі КУ «ООКЛ» працює 118 фізичних осіб хірургів. Всього разом з суміжними фахівцями (анестезіологами, реаніматологами, всіма фахівцями хірургічних відділень) у лікуванні хірургічних хворих безпосередньо задіяні 210 стаціонарних лікарів. На 118 хірургів стаціонару фахівців вищої категорії 75 (64%),  першої категорії 24 (20,5%), другої категорії 11 (9,5%), не атестованих через недостатність стажу 8 (6%).

6. Структура ургентної хірургічної служби КУ «ООКЛ».

6.1. Цілодобову ургентну хірургічну допомогу  відповідних профілів надають такі відділення: хірургічне, малоінвазивної діагностики і хірургії, травматологічне, нейрохірургічне, судинне,  інтервенційної серцево-судинної радіології, торакально-хірургічне, отоларингологічне, офтальмологічне, урологічне, гінекологічне, анестезіологічне, інтенсивної терапії.

6.2. Госпіталізація ургентних хірургічних хворих забезпечується цілодобово приймальним відділенням КУ «ООКЛ» та профільними ургентними хірургічними підрозділами і відповідними ургентними хірургічними бригадами: загально-хірургічною (у тому числі торакально-хірургічною), судинно- і мікрохірургічною, інтервенційної серцево-судинної радіології, урологічною, травматологічною, офтальмологічною, отоларингологічною, нейрохірургічною, гінекологічною. Екстрену хірургічну допомогу в КУ «ООКЛ» позмінно надають 60 фізичних осіб хірургів.

6.3. Кількість госпіталізованих хірургічних хворих за ургентними показаннями складає щорічно понад 8.000. Майже таке ж число самозвернень ургентних хворих обслуговується в приймальному відділенні амбулаторно. 

6.4. В стаціонар КУ «ООКЛ» щоденно в середньому госпіталізуються після обстеження 22 ургентних хірургічних хворих, в приймальному відділенні обстежують і консультують ще понад 35 ургентних хворих амбулаторно, виконують операції в середньому у 17 ургентно госпіталізованих пацієнтів.  Ургентні хірурги ООКЛ надають екстрену консультативну чи хірургічну допомогу хворим, які звернулись чи доставлені в приймальне відділення, а також виконують функції чергового лікаря по стаціонару і здійснюють черговий нагляд за приблизно 500 стаціонарними хворими в неробочий час, у т.ч. за 50 реанімаційними хворими у відділеннях інтенсивної терапії.

6.5. З метою збереження доступності і підвищення якості невідкладної висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги за всіма профілями на підставі аналізу статистичних показників цієї допомоги, а також враховуючи територіальне тяжіння населення окремих регіонів до певних лікувально-профілактичних закладів та виконання наказу УОЗ ОДА №180 від 09.04.2014 р. «Про організацію взаємодії системи екстреної (швидкої) медичної допомоги з лікувально-профілактичними закладами області» КУ «ООКЛ» забезпечує наступні профілі невідкладної хірургічної допомоги на таких закріплених територіях:

ЛПУ

Профілі невідкладної медичної хірургічної допомоги

Закріплена територія

КУ «Одеська обласна клінічна лікарня»

Екстрена хірургічна допомога

Шлунково-кишкова кровотеча.

Травматологічна допомога. Політравма.

Нейрохірургічна допомога, черепно-мозкова травма, цереброваскулярна допомога (у т.ч. гострий інсульт).

Офтальмологічна допомога (очна травма).

Оториноларингологічна допомога.

Акушерсько-гінекологічна допомога.

Реанімаційна допомога.

Кардіореанімаційна допомога (у т.ч. гострий коронарний синдром).

Райони області в разі необхідності, приміські населені пункти, Суворовський район м.Одеси в межах обслуговування міськими поліклініками №№18,28,29

Гостра ниркова недостатність

Райони області

Урологічна допомога

Райони області та Суворовський район м.Одеси

Торакально-хірургічна допомога, торакальна травма.

Кардіохірургічна допомога. Екстрагенітальна патологія вагітних.

Судинно-хірургічна допомога, у т.ч. мікрохірургічна.

Вся область та м.Одеса

 

 

6.6. Хвороби та їх шифри у хворих Суворовського району м.Одеси, які підлягають екстреній госпіталізації у стаціонарні відділення хірургічного профілю КУ «Одеська обласна клінічна лікарня».

Шифр

Нозоформа

В 67

Гострі ускладнення ехінококозу (нагноєння, кровотеча, перфорація)

С 00-80

Гострі ускладнення злоякісних новоутворень (кишкова непрохідність, кровотеча, перфорація, перитоніт, жовтяниця, непрохідність сечовивідних, дихальних шляхів)

D 10-36

Гострі ускладнення доброякісних новоутворень (кишкова непрохідність, кровотеча, перфорація, перитоніт)

Е06.0

Гострий тіреоїдит

Е 32. 1

Абсцес вилочкової залози

G 06-08

Внутрішньочерепний та внутрішньохребтовий абсцес, флебіт, тромбофлебіт

Н 00-59

Гострі хвороби ока та придаткового аппарату: кератоконюнктивіт, вивих кришталика, глаукома, венозна та артеріальна оклюзія сітківки, розщеплення шарів сітківки, крововилив, гнійний ендофтальміт.

Н 60-83

Гострі хвороби вуха та сосковидного відростку, гострі синусити, гострий обструктивний ларингіт, спазм гортані, абсцес зовнішнього вуха, гострий отит, гострий мастоїдит, перфорація барабанної перетинки

І21-22, 25

Гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарда, ішемічна кардіоміопатія, тромбоемболія легеневої артерії,

І 01,31.1-2

Гострий ревматичний перикардит. Констриктивний перікардит. Гемоперікард.

І47-49

Гострі порушення серцевого ритму, пароксизмальна тахікардія, фібриляція та тріпотіння передсердь

І 60-67

Гострі цереброваскулярні хвороби, внутрішньочерепний, субдуральний, субарахноїдальний, внутрішньомозковий крововиливи, гострий інфаркт, інсульт головного мозку

І71

Розірвана аневризма черевної артерії

І 74

Емболія і тромбоз артерій

І 80-82

Флебіт та тромбофлебіт глибоких вен кінцівок, емболія та тромбоз вен

І 84

Гострі ускладнення геморою (кровотеча, тромбоз)

І 85

Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

J 36, 39.0-2

Перитонзилярний абсцесс, ретрофарингеальний та парафарингеальний та інші абсцеси

J 85-86

Гнійні та некротичні стани н/дихальних шляхів, емпієма плеври

J90

Ексудативний плеврит

J93

Спонтанний пневмоторакс

К 22.6

Шлунково-стравохідний розривно-геморагічний синдром (синдром Мелорі-Вейса).

К 25-28

Гострі ускладнення виразок шлунку, дванадцятипалої кишки, гастроєюнальної виразки (кровотеча, перфорація, непрохідність воротаря)

К29

Гострий геморагічний ерозивний гастрит.

К 31.0

Гостре розширення шлунку

К 31.1-3

Гіпертрофічний пілоростеноз у дорослих, стриктура, спазм

К 31.5

Непрохідність ДПК

К 35

Гострі хвороби аппендикса, гострий апендицит

К 40-46

Гострі ускладнень гриж черевної стінки, діафрагми, внутрішніх гриж (защемлення, непрохідність)

К 50

Гострі ускладнення хвороби Крона (кровотеча, непрохідність, перфорація кишки).

К 51

Виразковий коліт та його ускладнення (кровотеча, перфорація, непрохідність).

К 55

Гострі судинні хвороби кишечнику, гостра ішемія та мезентеріальний тромбоз

К 56

Стійкий паралітичний ілеус, інвагінація, заворот кишок, кишкові спайки з непрохідністю.

К 57

Гострі ускладнення дивертикулярної хвороби кишечника (кровотеча, перфорація, параболічний та інші абсцеси черевної порожнини).

К 61-62

Гострий парапроктит та інші хвороби прямої кишки (випадіння, кровотеча, непрохідність).

К 63.0-3

Інші гострі хвороби кишечнику: абсцесс, перфорація, свищ, кровотеча.

К 65

Гострий перитоніт

К 66.0-1

Інші гострі ураження очеревини: перитонеальні спайки з непрохідністю, гемоперитонеум

К 75.0

Абсцеси печінки

К 75.1

Гострий флебіт ворітної вени

К 80

Гострі ускладнення жовчнокамяної хвороби (гострий холецистит, холангіт, жовтяниця)

К 81-83

Гострий холецистит, інші хвороби жовчного міхура та жовчновивідних шляхів: водянка, перфорація, свищ.

К 85-86

Гострий панкреатит, інші гострі хвороби підшлункової залози

L 03

Флегмони тулуба та кінцівок, аденофлегмона

L 05

Пілонідальна кіста з нагноєнням

М50

Гострі ускладнення гриж міжхребцевих дисків різних локалізацій

М 80

Остеопороз із патологічним переломом

М 84

Порушення цілісності кістки

N 13

Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія

N 15.1

Абсцеси нирки і перинефральної клітковини

N 20-23

Гострі ускладнення сечокамяної хвороби, ниркова колька, непрохідність сечовивідних шляхів, кровотеча та ін.

N 28.0

Ішемія або інфаркт нирки

N 40-51

Гострі хвороби чоловічих статевих органів (пріапізм, перекрути яєчка та ін..)

N 60-64

Абцес молочної залози

N70-77

Гострі запальні хвороби жіночих тазових органів

О00

Позаматкова вагітність та інша гостра гінекологічна патологія

Q 43.1

Вроджений мегаколон з гострою непрохідністю чи іншими гострими ускладненнями.

R 04

Кровотеча з дихальних шляхів

R 10.0

Гострий живіт

R 58

Не класифікована кровотеча

S 00-99, Т 00-35, Т 80-98

Травма і травматичні ушкодження: голови та головного мозку, хребта та спинного мозку, периферичної нервової системи, очей, ЛОР, грудної клітини та її органів, живота, тазу та їх органів, кінцівок, нервів, артерій і вен, сухожилків і мязів, переломи кісток черепа, кінцівок, хребта, ребер, тазу, політравма

 

6.7. Екстрені оперативні втручання в ООКЛ виконуються у відповідно оснащеному адекватно реконструйованому оперативному блоці екстреної хірургічної допомоги та при необхідності в інших операційних залах (інвазивної кардіорадіології, нейрохірургії, офтальмології та ін.). Екстрену хірургічну допомогу надають 60 фізичних осіб хірургів, 2/3 яких вищої і першої кваліфікаційних категорій.

6.8. Для забезпечення екстреної хірургічної допомоги в КУ «ООКЛ» наявна необхідна лікувально-діагностична апаратура: комп’ютерні томографи, стаціонарні ангіографи (кардіохірургічний та цереброваскулярно-судинний), МРТ, апарати УЗД, рентген-установки, фіброгастроскопи, бронхоскопи, лабораторна апаратура (і реактиви), наркозно-дихальна апаратура, слідкуюча апаратура та монітори для нагляду, хірургічний інструментарій.

Таким чином, КУ «ООКЛ» на даний час має адекватну структуру багатопрофільної висококваліфікованої хірургічної служби, вкрай необхідної для нашого регіону в сучасних умовах.

7. Функції хірургічної служби та стаціонарних відділень хірургічного профілю.

7.1. Функції хірургічної служби КУ «ООКЛ:

- Щоденна (крім вихідних днів) госпіталізація і спеціалізоване лікування планових і цілодобова госпіталізація ургентних  хірургічних хворих з дотриманням правил і розпоряджень адміністрації КУ «ООКЛ» щодо госпіталізації хворих у відділення хірургічного профілю і у відповідності з закріпленою розпорядженнями департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за КУ «ООКЛ» територією: травматолого-ортопедичне відділення, нейрохірургічне відділення, відділення судинної хірургії, торакальної хірургії, кардіохірургії, хірургічні ліжка у відділенні трансплантації та діалізу, хірургічне, малоінвазивної хірургії, урологічне, оториноларингологічне, офтальмологічне відділення надають спеціалізовану допомогу ІІІ рівня хворим практично зі всієї території області.

- Надання у відповідності з наказами департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації наступних видів цілодобової екстреної хірургічної допомоги населенню, в першу чергу жителям районів і міст області, ургентними бригадами хірургів та фахівцями КУ «ООКЛ»: загальнохірургічної (у тому числі торакально-хірургічної), судинної і  мікрохірургічної, травматологічної, нейрохірургічної, урологічної, оториноларингологічної, офтальмологічної, кардіохірургічної, реанімаційно-анестезіологічної.

- Надання висококваліфікованої консультативно-діагностичної та стаціонарної лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям зі всієї території області у разі виникнення у них гострої хірургічної патології відповідно з нормативами та протоколами, затвердженими МОЗ України. Організація консиліумів разом із заступником головного лікаря з акушерства та гінекології КУ «ООКЛ» при плануванні хірургічного втручання у вагітних, роділь та породіль у робочі часи, з метою визначення анестезіологічного забезпечення, обсягу оперативного втручання та бригади фахівців, які будуть надавати допомогу; у разі необхідності хірургічної невідкладної допомоги у нічні часи консиліум очолюють відповідальні чергові лікарі – акушер-гінеколог і хірург, які свої дії узгоджують з профільними заступниками головного лікаря.

7.2. Відповідно до покладених завдань, кожне стаціонарне відділення хірургічного профілю Лікарні виконує такі функції:

- Надання пацієнтам високоспеціалізованої екстреної (невідкладної) та планової хірургічної допомоги на рівні, передбаченому клінічними протоколами та стандартами відповідно профілю відділення.

- Застосування ефективних хірургічних методів лікування хвороб, методів профілактики та лікування післяопераційних ускладнень. Освоєння та впровадження в практику своєї діяльності прогресивних лікувально-діагностичних технологій, які відповідають рівню закладу охорони здоров’я, впровадження сучасних технологій інформатизації та телемедицини.

- Вдосконалення організаційних форм своєї діяльності, підвищення якості роботи, постійне зростання рівня кваліфікації персоналу.

- Своєчасне переведення до відділень інтенсивної терапії Лікарні прооперованих хворих, які потребують післяопераційного нагляду та інтенсивної терапії, та хворих, перебіг захворювання у яких супроводжується порушенням життєво важливих функцій організму.

- Ведення затвердженої облікової документації, складання звітів та їх подання адміністрації Лікарні в установленому порядку.

- Постійне проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів у відділенні.

8. Права хірургічної служби та її функціонально-структурних підрозділів.

Кожне відділення КУ «ООКЛ» хірургічного профілю має право:

8.1.Співпрацювати в рамках практично-наукової діяльності з профільними відділеннями інших лікувальних закладів, профільними кафедрами медичних навчальних закладів, НАМН України.

8.2.Надавати консультативну допомогу з питань, що входять до компетенції спеціалістів відділення  іншим відділенням Лікарні та спеціалістам закладів охорони здоров’я регіону за їх запитом.

8.3.Вимагати й одержувати від структурних підрозділів Лікарні документи і матеріали, необхідні для здійснення діяльності відділення.

8.4.Вносити пропозиції керівництву Лікарні з питань удосконалення роботи хірургічного відділення.

8.5.Вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву Лікарні про переміщення працівників у хірургічному відділенні, їхнє заохочення за успішну роботу, а також пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну.

8.6. Спільно з уповноваженими особами Лікарні контролювати виконання та дотримання трудового та іншого застосовного законодавства працівниками хірургічного відділення.

8.7. З відома керівництва Лікарні здійснювати представництво у встановленому порядку від імені закладу з питань компетенції хірургічного відділення у взаєминах з державними і муніципальними організаціями, засобами масової інформації, іншими установами.

9. Відповідальність хірургічної служби та її функціонально-структурних підрозділів.

9.1. Хірургічна служба КУ «ООКЛ» несе відповідальність щодо забезпечення необхідних обсягів, якості і доступності хірургічної допомоги населенню в Лікарні; кількісного та якісного аналізу і контролю роботи відділень хірургічного профілю, організації внутрішнього контролю якості хірургічної допомоги, забезпечення роботи лікувально-контрольної та експертної комісій (ЛКК, КЕК) з  експертизи якості лікувально-діагностичного процесу, аналізу причин летальності, розбору скарг пацієнтів, комісії з інфекційного контролю (КІК); контролю виконання локальних клінічних протоколів (маршрутів пацієнтів), затверджених на підставі чинних наказів МОЗ України; контролю ведення медичної документації; аналізу діяльності хірургічної служби відповідно до визначених індикаторів якості медичної допомоги; надання висновків та пропозицій щодо покращення хірургічної допомоги на розгляд медичної ради Лікарні для прийняття управлінських рішень.

9.2. Хірургічна служба несе відповідальність щодо звітності про діяльність відділень хірургічного профілю та хірургічної служби в цілому, за контроль організації роботи консультативних кабінетів хірургічного профілю в обласній консультативній поліклініці, доведення інформації в ЦРЛ про дефекти лікування хворих на етапі районних ЛПЗ, проведення аналізу причин летальності на клініко-анатомічних конференціях відповідного рівня (на рівні всього хірургічного блоку, загально-лікарняних, у окремих відділеннях) за попереднім рішенням лікувально-контрольної комісії, виконання відповідних розпоряджень обласного Департаменту охорони здоров’я з консультативної і організаційно-методичної роботи в районних ЛПУ, сприяння залученню додаткових позабюджетних фінансових надходжень з метою оптимізації лікувально-діагностичного процесу і оснащення Лікарні, сприяння удосконаленню єдиної комп’ютерної бази статистичних даних з діяльності хірургічної служби Лікарні, забезпечення ефективної організаційно-методичної та консультативної роботи  обласних центрів хірургічного профілю КУ «ООКЛ»: кардіохірургічного, цереброваскулярного, мамологічного, гастроентерологічного, хірургічної паразитології, хірургічної ендокринології, очної травми, трансплантації нирки, патології суглобів, постійне вдосконалення  лікувально-діагностичного процесу у відповідності із затвердженими адміністрацією Лікарні клінічними протоколами у всіх відділеннях хірургічного профілю, впровадження і вдосконалення високоефективних лікувально-діагностичних технологій  хірургічної допомоги третинного рівня, аналіз стану професійної кваліфікації і атестації медичного персоналу відділень хірургічного профілю, складання плану підвищення кваліфікації лікарів хірургічного профілю та контроль його виконання, організацію навантаження та раціонального використання медичного персоналу, роботу з лікарями-інтернами у відповідності із планом їх підготовки на базі КУ «ООКЛ», забезпечення в ООКЛ умов для підготовки та підвищення кваліфікації хірургів області (на робочих місцях), надання консультативної та організаційно-методичної допомоги спеціалістам інших ЛПЗ Одеської області, контроль виконання своїх функціональних обов’язків спеціалістами-консультантами КУ «ООКЛ» по обласному центру екстреної медичної допомоги, планування та ефективної кураторської роботи фахівців хірургічного профілю в районних ЛПУ області, за контроль здійснення кураторами планових виїздів, організації тимчасових виїздів фахівців КУ «ООКЛ» на робоче місце в ЦРЛ в разі виробничої необхідності, формуванням потоків хворих в КУ «ООКЛ» з районів області.

9.3. Кожний завідувач та працівник відділення хірургічного профілю несуть відповідальність за своєчасність і якість надання медичної допомоги в межах ліцензованого переліку і обсягу, завдань і функцій, визначених даним положенням та затвердженим положенням про відділення; забезпечення та підтримку відповідного професійного рівня персоналу відділення; належне і своєчасне виконання функцій хірургічного відділення.

9.4. На завідувача хірургічного відділення покладається персональна відповідальність:

- за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків з надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його посадової компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в межах визначених чинним законодавством України,

- за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним та застосовним (але не обмежуючись): КЗпП України; адміністративним, кримінальним, господарським та цивільним законодавством України,

- за нанесення матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством України та законодавством про працю,

- за невідповідність законодавству вихідної документації та установленої звітності,

- за несвоєчасне виконання доручень керівництва Лікарні та вимог, встановлених в документації системи управління стосовно сфери своєї діяльності,

- за недостатню організацію роботи відділення, недотримання трудового розпорядку і функціональних обов’язків співробітниками відділення,

- за розголошення інформації, яка визначена як конфіденційна, та персональних даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

9.5.Працівники хірургічного відділення несуть відповідальність за виконання розпоряджень завідувача хірургічним відділенням стосовно завдань і функцій відділення, керівників Лікарні. Ступінь і характер відповідальності працівників відділення визначаються їх посадовими інструкціями.

 

10.Керівництво хірургічною службою та її функціонально-структурними підрозділами.

10.1. Заступник головного лікаря КУ «ООКЛ» з хірургічної допомоги забезпечує безпосереднє керівництво хірургічною службою облклінлікарні та діяльністю завідувачів відділеннями і підрозділами хірургічного профілю; організацію і якість хірургічної допомоги в КУ «ООКЛ» у відповідності з сучасними стандартами; проведення заходів по систематичному підвищенню кваліфікації хірургічних кадрів. У своїй діяльності заступник головного лікаря КУ «ООКЛ» з хірургічної допомоги безпосередньо підпорядковується головному лікарю КУ «ООКЛ», при необхідності взаємодіє з іншими заступниками головного лікаря.

10.2. Керівництво окремим відділенням хірургічного профілю здійснює завідувач цього відділення, який призначається і звільнюється наказами головного лікаря Лікарні.

10.3. Завідувачем відділення призначається фахівець, атестований на вищу або першу  категорію, має стаж роботи за спеціальністю не менше 7 років та відповідні організаційні здібності у відповідності до вимог визначених довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск № 78 – Охорона здоров’я.

10.4. Завідувач відділення хірургічного профілю підпорядковується заступнику головного лікаря з хірургічної допомоги та головному лікарю Лікарні.

10.5.Завідувач відділення хірургічного профілю несе особисту відповідальність за якість надання медичної допомоги хірургічним хворим у відділенні.

12.Організаційна структура стаціонарних відділень хірургічного профілю КУ «ООКЛ».

     До складу стаціонарного відділення хірургічного профілю входять:

- Палати для цілодобового перебування хворих.

- Медсестринські пости.

- Маніпуляційна кімната.

- Кабінет завідувача відділення.

- Ординаторська.

- Кабінет старшої медичної сестри відділення з виділенням місця для зберігання ліків, наркотиків і інших засобів медичного забезпечення.

- Туалетні кімнати, кімната гігієни.

- Господарські приміщення.

Штатний розклад кожного хірургічного відділення затверджується згідно з чинним законодавством.

Кожне відділення має аптечку швидкої медичної допомоги для реанімаційної допомоги хворим.

13.Контроль та перевірка діяльності хірургічної служби та її підрозділів.

10.1.Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги покладається на завідувача кожного відділення та підрозділу хірургічного профілю.

10.2.Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснює заступник головного лікаря Лікарні з хірургічної допомоги (відповідальний за організацію контролю якості хірургічної допомоги в Лікарні) через діяльність хірургічної лікувально-контрольної комісії Лікарні та комісії Лікарні з експертизи якості хірургічної допомоги.

10.3.Вибірковий внутрішній і зовнішній контроль  якості роботи включає вибіркову експертизу медичної документації, летальності, випадків ускладнень, в т.ч. післяопераційних, подовжених чи скорочених термінів лікування хворих в стаціонарі, запізнілої госпіталізації, випадків скарг пацієнтів чи їх родичів.

10.4.Внутрішній і зовнішній контроль якості надання медичної допомоги пацієнтам здійснюється із обов’язковим врахуванням результатів вивчення оцінки якості отриманої пацієнтами допомоги.

 

14.  Індикатори якості медичної допомоги для відділень хірургічного профілю КУ «ООКЛ»:

-       Непоказана госпіталізація відсутня.

-       Повторні незаплановані госпіталізації  відсутні.

-       Річна зайнятість ліжка не менша запланованого показника.

-       Тривалість перебування хворого менша запланованого показника.

-       Хірургічна активність вища запланованого показника.

-       Післяопераційна летальність нижча запланованого показника.

-       Коректність локальних протоколів повна.

-       Виконання локальних протоколів повне.

-       Річна кількість ліжко-днів на посаду хірурга-ординатора не менша запланованогопоказника.

-       Обсяг операцій ІІІ рівня не менший запланованого показника.

-       Дефектура ведення медичної документації відсутня.

-       Виконання річного плану з донорства - 100%.

-       Обгрунтовані скарги хворих відсутні.

 

Перелік оперативних втручань, що виконані в КУ «ООКЛ» на протязі останнього року, з шифрами згідно галузевого класифікатора МОЗ України і статистичної бази Лікарні.

Нейрохірургічні операції

7AB - Операції на хребті, спиному мозку та структурах спинномозкового каналу

7ABA - Операції при травмах хребта та спинного мозку

7AC - Операції на черепномозкових та периферичних нервах

7ACA - Операції при травмах периферичних нервів та нервових сплетінь

7AE - Операції на кістках черепа

7NF - Операції на хребті

AAA7.01 – Видалення епідуральної гематоми

AAA7.01.01 – Видалення епідуральної гематоми через  фрезевий отвір

AAA7.01.02 – Видалення епідуральної гематоми з резекцією кістки

AAA7.02 – Видалення субдуральної гематоми

AAA7.02.01 – Видалення субдуральної гематоми через  фрезевий  отвір

AAA7.02.02 – Видалення субдуральної гематоми – з резекційною трепанацією черепа

AAA7.03.01 – Видалення  внутрішньомозкової гематоми  пункційно

AAA7.03.02 – Видалення  внутрішньомозкової гематоми шляхом енцефалотомії

AAA7.05 – Видалення гідром

AAA7.06 – Видалення множинних внутрішньочерепних гематом

BAA7.01 - Тривале дренування шлуночків мозку

ABA7.02 - Видалення чужерідного тіла із м'яких тканин паравертебральної ділянки

ABA7.05.02 - Відкритте вправлення вивиху шийних хребців переднім доступом - з дискектомією

ABA7.09 - Лямінектомія з усуненням компресії спиного мозку фрагментами хребців

ABA7.10.01 - Стабілізація ушкоджених уламків хребців полімерною ниткою

ABA7.10.03 - Стабілізація ушкоджених уламків хребців металевими пластинами за дуги хребців

ABA7.10.04 - Стабілізація ушкоджених уламків хребців транспедікулярною фіксацією

ABA7.15 - Пункційна вертебропластика при неускладнених компресійних переломах  хребців

ABA7.17 - Декомпресивна стабілізація хребта

BBA7.01 – Видалення пухлини паравертебральної ділянки

BBA7.04.01 – Видалення екстрадуральної пухлини хребтового каналу протяжністю І сегменту

BBA7.04.02 – Видалення екстрадуральної пухлини хребтового каналу протяжністю 2-4 сегментів

BBA7.08 – Видалення субдуральної пухлини

BBA7.08.03 – Видалення субдуральної пухлини – (передній варіант)

DBA7.02 - Резекція вогнища спондиліту

EA7.02 - Резекція вдавленого перелому кісток черепу

EA7.04.03 - Резекція вдавленого перелому з алопластикою дефекту

EA7.06 - Відстрочена пластика дефекту черепу

EA7.07.03 - Костнопластична трепанація черепу - декомпресивна

EA7.10 - Клаптева двостороння краніотомія

EAA7.04 - Видалення пухлини шлуночка мозку

EAA7.06 - Видалення краніофарінгіоми гіпофіза

EAA7.07.02 - Видалення невріноми восьмого черепного нерва - ретросігмоїдальним доступом

EAA7.14.01 - Видалення метастатичної пухлини головного мозку - поодинокої

EAA7.18 - Ендоскопічна перфорація термінальної пластини Ш шлуночка

EAA7.24 - Видалення внутрішньомозкової гліальної пухлини

EAA7.24.01 - Видалення внутрішньомозкової гліальної пухлини - лобної долі

EAA7.24.02 - Видалення внутрішньомозкової гліальної пухлини - скроневої долі

EAA7.24.03 - Видалення внутрішньомозкової гліальної пухлини - тім'яної долі

EE7.01 - Хірургічна обробка рани голови

EE7.03.02 - Видалення подапоневротичної гематоми - шляхом розтину шкіри та апоневрозу

EE7.04 - Видалення пухлини м'яких тканин голови

FAA7.01.02 - Видалення довільної внутрішньомозкової гематоми енцефалотомним доступом

FAA7.05.01 - Ендоваскулярна оклюзія аневризми балонкатетером внутрішньої соної артерії

FAA7.05.02 - Ендоваскулярна оклюзія аневризми балонкатетером середньої мозкової артерії

FAA7.06 - Ендоваскулярна оклюзія аневризми

FAA7.06.01 - Ендоваскулярна оклюзія аневризми - передньої з'єднювальної артерії

FAA7.07 - Видалення спінальної артеріовенозної мальформації

FAA7.10.01 - Ендартеректомія з устя внутрішньої соної артерії

FAA7.13 - Ліквідація екстрасудинної компресії

FAA7.17 - Транслюмінальна ангіопластика без стентування

FAA7.18 - Транслюмінальна ангіопластика із стентуванням

FAA7.18.02 - Транслюмінальна ангіопластика із стентуванням хребтової артерії

HAA7.01.02 - Хірургічне лікування гідроцефалії вентрикулоцистернальним шунтуванням

HAA7.01.03 - Хірургічне лікування гідроцефалії вентрикулоперітонеальним шунтуванням

HBA7.03 - Декомпресія спинномозкового каналу при стенозах  поперекового відділу хребта

Кардіохірургічні операції

7FF - Операції при порушеннях ритму серця

AF7.01 – Ушивання рани серця

AF7.05 – Видалення пухлини серця

AF7.06 – Кардіоміопластика

AF7.07 – Аневризмектомія лівого шлуночка

APB2.08 - Коронарографія

APB2.11 - Артеріографія грудної аорти ретроградна

APB2.13 - Артеріографія грудної артерії поперечно-грудна

DF7.01 - Мітральна комісуротомія закритим методом

DF7.04 - Протезування мітрального клапана з використанням АШК

DF7.06 - Пластика мітрального клапану і підклапанних структур із застосуванням АШК

DF7.07 - Протезування аортального клапану

DF7.10 - Пластика тристулкового клапану

FB2.01 – Рентгеноскопія серця  поліпозиційна

FF7.01 - Шлуночкова електрокардіостимуляція

FF7.02 - Передсердна електрокардіостимуляція

FF7.03 - Двокамерна електрокардіостимуляція

FF7.04 - Трикамерна електрокардіостимуляція

FF7.05 - Імплантація кардіовертора - дефібрилятора

FF7.07.01 - Тимчасова стимуляція серця - ендокардіальна

FF7.08 - Імплантація електрокардіостимулятора

FF7.09 - Видалена або заміна електрокардіостимулятора

FG5.01 - Транскатетерна деструкція АВ- з'єднання

FG5.01.01 - Транскатетерна деструкція АВ- з'єднання - без імплантації ЕКС

FG5.01.02 - Транскатетерна деструкція АВ- з'єднання - з імплантацією однокамерного ЕКС

FG5.02 - Транскатетерна модуляція (обмеження) АВ проведення

FG5.03 - Транскатетерна модифікація АВ проведення при вузловій тахікардії

FG5.04 - Транскатетерна деструкція передсердного ектопічного фокуса

FG5.06 - Транскатетерна деструкція шлуночкового ектопічного фокуса

FG5.11 - Транскатетерна деструкція петлі повторного входу збудження в лівому шлуночку

GF7.01 - Маніпуляція Рашкінда

GF7.02.01 - Балонна дилятація коронарних артерій зі стентуванням

GF7.02.02 - Балонна дилятація коронарних артерій без стентування

GF7.03 - Балонна дилятація коарктації аорти

GF7.05 - Рентгенендоваскулярне закриття міжпередсердної перегородки

GF7.07 - Балонна дилятація стенозу легеневої артерії

GF7.09 - Видалення сторонніх тіл правих відділів серця під рентгенконтролем

GF7.10 - Балонна аортальна вальвулопластика

CF7.01 – Аорто-коронарне шунтування

CF7.01.01 – Аорто-коронарне шунтування в умовах ШК

CF7.01.02 – Аорто-коронарне шунтування без ШК

CF7.02.01 – Мамарно-коронарне шунтування в умовах ШК

CF7.02.02 – Мамарно-коронарне шунтування без ШК

CF7.06 – Протезування висхідного відділу аорти

GF7.20 – Вентрикулографія

Абдомінальна хірургія

7ID - Біопсія очеревини

7JB - Операції на шлунку

7JBE - Ендоскопічні операції

7JC - Операції на дванадцятипалій кишці

7JD - Операції на тонкій кишці

7JE - Операції на товстій кишці

7JIC - Операції при наявності ехінококу печінки та кістах печінки

7JJ - Операції на жовчному міхурі та позапечінкових жовчних протоках

ABJ7.01.01 – Резекція шлунка за Більрот-1

ABJ7.01.02 – Резекція шлунка за Більрот-2

ABJ7.01.05 – Резекція шлунка проксимальна

ABJ7.03 – Пілорозберігаюча резекція шлунка

ABJ7.05.04 – Гастректомія із стравохідно-кишковим анастомозом механічним швом

AIJ7.06 – Атипова резекція печінки

AJ7.06.01 - Крурорафія застравохідна

AJ7.06.02 - Крурорафія передстравохідна

AJ7.06.03 - Крурорафія за і передстравохідна

AJ7.07 - Фундоплікація

AJ7.07.01 - Фундоплікація за Розетті

AJ7.07.02 - Фундоплікація за Ніссеном

AJ7.07.05 - Фундоплікація за Тупе

AJJ7.01 - Холецистектомія лапаротомна

AJJ7.02 - Холецистоєюностомія

AJJ7.02.01 - Холецистоєюностомія - з петлею голодної кишки, виключеної за Шалімовим

AJJ7.03 - Холецистолітотрипсія дистанційна

AJJ7.04 – Холецистодуоденостомія

AZ7.01 - Лапаротомія

AZ7.04 - Релапаротомія

AZ7.05 - Програмована санаційна лапаротомія

AZ7.06 - Лапаростомія

AZ7.07 - Діагностична лапаротомія

AZ7.09 - Ушивання евентерації

BBJ7.01 – Стовбурова ваготомія піддіафрагмальна

BIJ7.01 - Ушивання рани печінки

BJJ7.03 - Холедохолітотомія

BJJ7.04 - Холедоходуоденостомія

BJJ7.08 - Зовнішнє дренування холедоха

BJJ7.14.02 - Холедохотомія супрадуоденальна

BJJ7.18 - Гепатикохоледохостомія на зовнішньому дренажі

BU7.01 – Гастростомія

CBJ7.01.02 – Пілоропластика за Гейнеке-Мікуличем

CBJ7.01.03 – Пілоропластика за Джадом

CBJ7.01.04 – Пілоропластика за Вебером

CBJ7.03 – Гастродуоденостомія за Джабулеєм

CBJ7.04 – Гастроентеростомія

CBJ7.04.02 – Гастроентеростомія за Вельфлером з ентеро-ентероанастомозом за Брауном

CBJ7.04.03 – Гастроентеростомія за Гаккером

CCP7.01 – Спленектомія

CCP7.01.02 – Спленектомія лапароскопічна

CCP7.03.03 – Обробка раньової поверхні селезінки гемостатиками

CJ7.03 - Фенестрація кіст печінки

CJ7.01 - Папілосфінктеротомія

CJ7.03 - Дуоденопластика

CJ7.03.01 - Дуоденопластика типу Фіннея

CJ7.03.02 - Дуоденопластика типу Гейнеке-Мікулича

CJ7.06 - Дуоденотомія

CJ7.08 - Дуоденоєюностомія

CJ7.09 - Ушивання рани дванадцятипалої кишки

CJJ7.01 - Холецистектомія лапароскопічна

CJJ7.03 - Зовнішнє дренування холедоха лапароскопічне

CJJ7.04 - Холедохолітотрипсія ендоскопічна

CJJ7.05 - Холецистостомія лапароскопічна

CL7.24.02 - Роз`єднання злук органів черевної порожнини

CZ7.01 – Вісцероліз

CZ7.01.02 – Вісцероліз при лапароскопії

CZ7.05.03 – Дренування тазового абсцесу при лапаротомії

CZ7.09 – Видалення стороннього тіла з черевної порожнини

CZ7.10 – Дренування гематоми черевної порожнини

CZ7.11 – Дренування черевної порожнини

CZ7.12 – Видалення  заочеревинної пухлини

CZ7.15 – Резекція злук

DBJ7.01.01 - Реконструктивна резекція шлунка - за Більрот-І

DJ7.04 - Накладення ілеостоми

DJ7.05 - Резекція тонкої кишки

DJ7.08.01 - Ентероентеростомія

DJ7.08.03 - Ентероентеростомія з вимиканням петлі, що приводить, за Шалімовим

DJ7.09.01 - Ліквідація тонкокишкової нориці позаочеревинним методом

DJ7.09.02 - Ліквідація тонкокишкової нориці черезочеревинним методом

DJ7.10 - Інтубація тонкої кишки

DJ7.17 - Закриття ентеростоми

EBJ7.01 - Лапароскопічна ваготомія

EBJ7.02 - Лапароскопічна резекція шлунка

FBJ7.01 - Ушивання перфоративної виразки

FBJ7.02 - Ушивання виразки, що кровоточить

FBJ7.04 - Гастростомія

FBJ7.05 - Висічення виразки шлунка

FBJ7.07 - Ушивання рани шлунка

FBJ7.14 - Бандажування шлунку

FBP7.04 - Прошивання варикозно розширених вен стравоходу за Лінтоном

HJ7.01 - Апендектомія

HJ7.01.01 - Апендектомія - з дренуванням через контрапертуру

HJ7.02 - Апендектомія лапароскопічна

HJ7.03 - Дренування периапендикулярного абсцесу

HJ7.04 – Апендикостомія

JB5.02 - Ендоскопічне переміщення стороннього тіла зі стравоходу в шлунок

JB5.03 - Ендоскопічне видалення стороннього тіла з жовчних шляхів

JB5.07 - Ендоскопічна зупинка кровотечі при езофагогастродуоденоскопії

JB5.08.06 - Ендоскопічна зупинка кровотечі при колоноскопії - електрогідротермозондом

JB5.09 - Ендоскопічне склерозування варикозно розширених вен стравоходу і шлунка

JB5.11 - Ендоскопічне проведення зонду в жовчні шляхи

JB5.12 - Ендоскопічна дилятація дуоденального сосочку (балонна)

JB5.13 - Ендоскопічна поліпектомія

JB5.13.01 - Ендоскопічна поліпектомія шлунку

JB5.13.02 - Ендоскопічна поліпектомія прямої кишки

JB5.13.03 - Ендоскопічна поліпектомія ободової кишки

JB5.14 - Ендоскопічна папілосфінктеротомія

JB5.15 - Ендоскопічна установка біліарного стента

JB5.16.01 - Ендоскопічна інтрахоледохеальна літотріпсія механічна

JF5.01 - Пункція черевної порожнини

JF5.03 - Пункція порожнинних утворень черевної порожнини (кіст, абсцесів)

JF5.03.01 - Пункція порожнинних утворень черевної порожнини (кіст, абсцесів) черезшкірна

JG5.02 - Катетеризація жовчної протоки

KJ7.01 – Подовжня панкреатоєюностомія

KJ7.07 – Марсупіалізація кісти підшлункової залози

KJ7.10 – Енуклеація пухлини підшлункової залози

KJ7.11 – Панкреатодуоденальна резекція

KJ7.16 – Видалення секвестрів підшлункової залози

KJ7.17.01 – Дренування панкреатичних гнійних затіків  

LJ7.12 – Холедоходуоденоанастомоз

OF5.03 - Черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів

OF5.04 - Черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів з цитодіагностикою

OF5.05 - Установлення під контролем УЗ дренажів у порожнини й органи

OF5.06 - Черезшкірне дренування проток печінки під контролем ехоскопа

OU7.01 - Ушивання рани печінки

Ортопедо-травматологічні операції

7NCA - Операції на ключиці та лопатках

7NCC - Операції на кістках передпліччя

ACN7.01 – Інтрамедулярна фіксація ключиці спицею

ACN7.03 – Фіксація ключиці металевим дротом

ACN7.04 – Накістковий остеосинтез ключиці

ACN7.05 – Черезкістковий остеосинтез ключиці

ACN7.06 – Пластика грудинно-ключичного зчленування

ACN7.06.03 – Пластика грудинно-ключичного зчленування з обох сторін

ACN7.09 – Пластика ключично-акроміального зчленування

ACN7.11 – Остеосинтез ключично-акроміального зчленування за Вебером

ADN7.01 - Остеосинтез шийки стегнової кістки

ADN7.02 - Накістковий остеосинтез Г-подібною пластиною шийки стегнової кістки

ADN7.03 - Стабільно функціональний остеосинтез шурупами шийки стегнової кістки

ADN7.04 - Накістковий, стабільно функціональний остеосинтез пластиною шийки стегнової кістки

ADN7.11 - Металоостеосинтез діафіза стегнової кістки шурупами

ADN7.12 - Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки при переломі шийки стегна

ADN7.13 - Інтрамедулярний, стабільно функціональний остеосинтез стегнової кістки 

ADN7.14 - Накістковий остеосинтез діафізу стегнової кістки

ADN7.15 - Накістковий, стабільно функціональний остеосинтез стегнової кістки

ADN7.16 - Накістковий остеосинтез стегнової кістки Г-подібною пластиною

ADN7.18 - Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки штифтом, що блокує

ADN7.20 - Черезкістковий остеосинтез стегнової кістки стрижневим апаратом

AMN7.04 - Шов сухожилля у ділянці плечового суглоба

AMN7.05 - Шов м'яза у ділянці плечового суглоба

AMN7.07 - Хірургічне лікування вивиху плечового суглоба

AN7.01 - Видалення кісткової пухлини

AN7.01.06 - Видалення кісткової пухлини - кісток кисті

AN7.01.07 - Видалення кісткової пухлини - стегнової кістки

AN7.01.08 - Видалення кісткової пухлини - кісток гомілки

AN7.05.02 - Відкрита репозиція

AN7.05.09 - Відкрита репозиція - кісток передпліччя

AN7.08 - Видалення фіксатора

BCN7.01 - Накістковий металоостеосинтез Г-подібною пластиною

BCN7.01.01 - Накістковий металоостеосинтез Г-подібною пластиною - анатомічної шийки плеча

BCN7.01.02 - Накістковий металоостеосинтез Г-подібною пластиною - хірургічної шийки плеча

BCN7.02 - Фіксація металевими шурупами

BCN7.02.01 - Фіксація металевими шурупами - перелому анатомічної шийки плеча

BCN7.02.02 - Фіксація металевими шурупами - перелому хірургічної шийки плеча

BCN7.02.03 - Фіксація металевими шурупами - черезбугоркового перелому плеча

BCN7.03 - Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим

BCN7.04 - Накістковий металоостеосинтез пластиною діафізу плечової кістки

BCN7.05 - Металоостеосинтез шурупами діафізу плечової кістки

BCN7.06 - Інтрамедулярний металоостеосинтез діафізу плечової кістки

BCN7.07 - Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим діафізу плечової кістки

BCN7.08 - Черезкістковий спиц-стрижневий остеосинтез діафізу плечової кістки

BCN7.09 - Накістковий металоостеосинтез нижньої третини плечової кістки

BCN7.09 - Накістковий металоостеосинтез нижньої третини плечової кістки

BCN7.10 - Металоостеосинтез шурупами нижньої третини плечової кістки

BCN7.12 - Черезкістковий остеосинтез нижньої третини плеча стрижневим апаратом

BDN7.01 - Остеосинтез перелому надколінка

BDN7.02 - Металоостеосинтез надколінку за Вебером

BDN7.05 - Металоостеосинтез шурупами переломів виростків великогомілкової кістки

BDN7.07 - Накістковий металоостеосинтез великогомілкової кістки

BDN7.08 - Остеосинтез стрижневим апаратом і апаратами зовнішньої фіксації вивихів стопи

BDN7.09 - Накістковий металоостеосинтез малогомілкової кістки

BDN7.10.01 - Інтрамедулярний металоостеосинтез великогомілкової кістки

BDN7.12 - Накістковий металоостеосинтез перелому зовнішньої щиколотки

BDN7.13 - Металоостеосинтез шурупом перелому внутрішньої щиколотки

BDN7.14 - Металоостеосинтез перелому внутрішньої лодижки за Вебером

BDN7.15 - Остеотомія малогомілкової кістки

BDN7.17 - Синдесмодез дистального міжгомілкового синдесмозу шурупом

CCN7.01 - Резекція голівки променевої кістки

CCN7.02 - Металоостеосинтез голівки променевої кістки спицями

CCN7.03 - Накістковий металоостеосинтез променевої кістки

CCN7.09 - Металоостеосинтез вінцевого і ліктьового відростку ліктьової кістки

CCN7.10 - Остеосинтез ліктьового відростку за Вебером

CCN7.13 - Накістковий металоостеосинтез середньої третини ліктьової кістки

CCN7.18 - Металоостеосинтез спицями дистального метаепіфіза ліктьової кістки

CDN7.01.02 – Артродез стопи

CDN7.02 – Металоостеосинтез шпицями вивихів стопи

CDN7.03 – Резекція голівки І плеснової кістки при Hallux-Valgus

CDN7.04 – Остеотомія основи І плеснової кістки

CDN7.05 – Металоостеосинтез шпицями фаланг пальців стопи

CDN7.06 – Накістковий остеосинтез плеснових кісток

CDN7.07 – Металоостеосинтез спицями плеснових кісток

CDN7.08 – Артродезуюча резекція стопи

CDN7.09 – Стабільно-функціональний остеосинтез шурупом перелому таранної кістки

CDN7.11 – Металоостеосинтез спицями перелому плеснових кісток стопи

CDN7.13 – Накістковий остеосинтез перелому плеснових кісток стопи

CDN7.15 – Металоостеосинтез спицями перелому фалангів пальців стопи

CDN7.17 – Металоостеосинтез спицями кісток стопи

CMN7.03 – Шов сухожилля у ділянці променевозапя’стного суглоба

CMN7.07 – Хірургічне лікування вивиху кисті

DCN7.01 - Металоостеосинтез дротом кісток зап'ястя

DCN7.02 - Металоостеосинтез шурупом кісток зап'ястя

DCN7.03 - Металоостеосинтез спицями кісток кисті

DCN7.04.01 - Ендопротезування - стегнового суглоба

DCN7.04.02 - Ендопротезування - колінного суглоба

DCN7.05 - Накістковий металоостеосинтез кісток кисті

DMN7.03 - Видалення м'ягкотканинних новоутворень у ділянці кульшового суглоба

DMN7.05 - Корегуюча остеотомія

DMN7.06 - Артропластика стегнового суглобу

DMN7.07 - Артродез стегнового суглобу

DMN7.08.01 - Ендопротезування стегнового суглоба - біполярне

DMN7.08.02 - Ендопротезування стегнового суглоба - однополюсне

DMN7.08.03 - Ендопротезування стегнового суглоба - тотальне безцементне

DMN7.08.05 - Ендопротезування стегнового суглоба - тотальне цементне

EMN7.05.03 - Ендопротезування колінного суглоба - тотальне цементне

EMN7.06 - Операції на капсульно-зв'язочному апараті колінного суглоба

EN7.03 - Накістковий остеосинтез

EN7.10 - Видалення кісткової пухлини таза

IN7.01 - Висічення бурси колінного суглобу

IN7.05 - Висічення гігроми

LN7.02 - Міофасціотеноліз

LN7.06 - Видалення м'якотканинної пухлини

LN7.11 - Артроскопічна меніскектомія

LN7.13.01 - Відновлення ахілова сухожилля аутотрансплантатом

LN7.13.02 - Відновлення ахілова сухожилля алотрансплантатом

ND5.01.01 - Вправлення вивиху суглоба - плечового

ND5.01.02 - Вправлення вивиху суглоба - ліктьового

ND5.01.05 - Вправлення вивиху суглоба - кульшового

ND5.01.08 - Вправлення вивиху суглоба - стопи

NN7.01 - Резекція і некросеквестректомія кісток кисті

NN7.06 - Некросеквестректомія і резекція плечової кістки

NN7.16 - Некросеквестректомія і резекція стегнової кістки

NN7.21.04 - Некросеквестректомія і видалення кісток стопи - з проточним діалізом

NN7.21.05 - Некросеквестректомія і видалення кісток стопи - напіввідкрите ведення

Торакальнохірургічні операції

7G - Операції на органах грудної клітки

7GB - Операції на трахеї

7GE - Операції на грудній стінці та плеврі

7GG - Операції на діафрагмі

7JA - Операції на стравоході

AJ7.01 - Екстирпація стравоходу

AJ7.02 - Резекція абдомінального відділу стравоходу

AJ7.03 - Пластика стравоходу

AJ7.04.02 - Езофагогастростомія за Грендалем

AJ7.05 - Езофагокардіоміотомія

AJ7.05.01 - Езофагокардіоміотомія за Гелером

AJ7.08 - Кардіодилятація

AJ7.11.01 - Дивертикулектомія - у верхній третині стравоходу

AJ7.11.03 - Дивертикулектомія - у нижній третині стравоходу

AJ7.20 - Ендоскопічне видалення внутрішньопросвітних пухлин стравоходу

AJ7.26.01 - Резекція грудного відділу стравоходу за Тореком

AJ7.29 - Локальний гемостаз ендоскопічний

AJ7.31 - Бужування

AJ7.33 - Операція Люїса

AZ7.02 - Торакоабдомінальний доступ

AZ7.03 - Торакофренолапаротомія за Куіно

BF7.01 – Перикардіотомія

BF7.01.02 – Відеоторакоскопічна фенестрація перикарду

BF7.02.01 – Перикардектомія – часткова

BF7.04 – Видалення пухлини перикарда

CG7.01 - Пульмонектомія

CG7.02 - Верхня лобектомія

CG7.03 - Нижня лобектомія

CG7.04 - Видалення середньої частки легені

CG7.05 - Нижня білобектомія

CG7.06.02 - Сегментарна резекція правої легені

CG7.08.02 - Сегментарна резекція лівої легені

CG7.09 - Плевректомія з декортикацією легені

CG7.10 - Пневмотомія

CG7.13 - Атипова резекція легені

CG7.13 - Атипова резекція легені, відеоторакоскопічна декортикація легені

CG7.14 – Плевроектомія, відеоторакоскопічна атипова резекція легені

CG7.21 - Відеоторакоскопічна атипова резекція легень

CG7.22 - Відеоторакоскопічна атипова резекція легень

CG7.23 - Відеоторакоскопічна верхня лобектомія

CG7.24 - Відеоторакоскопічна середня лобектомія

DG7.02 - Лазерна ендоскопічна реканалізація трахеї

DG7.03 - Лазерна ендоскопічна реканалізація бронха

DG7.04 - Радіочастотна абляція пухлин трахеї і бронхів через бронхоскоп.

EG7.01 - Торакотомія

EG7.02 - Подовжня стернотомія

EG7.03 - Черездвохплевральний поперечний доступ

EG7.05 - Резекція ребра

EG7.10 - Дренування плевральної порожнини

EG7.11 - Розкриття залишкової плевральної порожнини

EG7.13 - Декортикація легені

EG7.15 - Розкриття і дренування флегмони грудної стінки

EG7.17 - Відеоторакоскопічна біопсія плеври

EG7.18 - Відеоторакоскопічна декортикація легень

EG7.19.01 - Відеоторакоскопічний плевродез при метастатичних плевритах

EG7.20 - Відеоторакоскопічне видалення згорнутого гематораксу

EG7.21 - Відеоторакоскопія з гемоаерогемостазом при травмах грудної клітки

EG7.22 - Торакотомія при проникаючих пораненнях грудної клітки

FG7.02.01 - Медіастинотомія - шийна

FG7.02.03 - Медіастинотомія - черезплевральна

FG7.03 - Видалення нейрогенної пухлини середостіння

FG7.04 - Видалення кісти середостіння

FG7.07 - Видалення лімфоми середостіння

FG7.10 - Тімектомія

FG7.11 - Відеоторакоскопічне видалення пухлин і кіст межистіння

FG7.13 - Тімектомія

FG7.14.03 - Тімомтімектомія – стернотомія

GB5.01 - Реканалізація головного бронха лазерним променем

GB5.02 - Фібробронхоскопія санаційна

GB5.10 - Реканалізація трахеї лазерним променем

GG7.03 - Ушивання діафрагмальної грижі

GG7.05 - Ушивання рани діафрагми

Офтальмологічні операції

7C - Очні операції

7CB - Операції на повіках

7CE - Операції на рогівці

7CI - Операції на очниці та очному яблуці

AC7.02 – Розкриття флегмони  лечового мішка

BC7.01 - Розкриття абсцесу повік

BC7.02 - Видалення пухлини повік

BC7.04 - Пластика вік

BC7.05 - Первинна хірургічна обробка рани повік

DC7.01 - Видалення криловидної плівки (птерігіуму)

DC7.05 - Пластика кон’юнктиви при її ушкодженнях

DC7.09 - Первинна хірургічна обробка рани кон’юктиви

DC7.10 - Видалення стороннього тіла кон’юктиви шляхом розтину

EC7.02 - Магнітне видалення сторонього тіла з глибокого шару рогівки

EC7.03 - Радіальна кератотомія рогівки при міопії

EC7.05 - Поверхнева кератопластика

EC7.09 - Кератопротезування

EC7.10 - Лазерна коагуляція судин рогівки

EC7.11 - Первинна хірургічна обробка рани рогівки

FC7.02 - Пластика колобом райдужної оболонки

FC7.03 - Базальна ірідектомія

FC7.04 - Антиглаукомні операції

FC7.05 - Видалення пухлини райдужної оболонки

FC7.09 - Парацентез передньої камери

FC7.11 - Видалення сторонього тіла з циліарного тіла

GC7.03 - Екстракапсулярна екстракція катаракти з імплантацією ШОЛ

GC7.04 - Факоемульсифікація катаракти

GC7.05 - Факоемульсифікація катаракти з імплантацією ШОЛ

GC7.06 - Видалення підвивихнутого кришталика

GC7.07 - Видалення підвивихнутого кришталика з імплантацією ІОЛ

GC7.09 - Репозиція штучного інтраокулярного кришталика

GC7.11 - Видалення імплантованого кришталика

HC7.02 - Передня вітректомія

HC7.08.01 - Введення медикаментів в скловидне тіло

HC7.13 - Первинна хірургічна обробка рани склери

IC7.01 - Енуклеація очного яблука

IC7.02 - Евісцерація очного яблука

Оториноларингологічні операції

AAD7.01 – Розкриття фурункулу зовнішнього вуха

AAD7.02 – Розкриття гематоми вушної раковини

AAD7.03 – Розкриття і дренування  ери хондриту зовнішнього вуха

AAD7.09 – Видалення атероми зовнішнього вуха

AAD7.10 – Ушивання поранення зовнішнього вуха

AAD7.11 – Хірургічна корекція частини вуха, що виступає зовні

AAD7.12.02 – Сегментарна резекція вушної раковини – праворуч

AAD7.14 – Тотальне видалення вушної раковини

ABD7.01 - Хірургічна корекція западіння носа

ABD7.02 - Хірургічна корекція горбатого носа

ABD7.03 - Хірургічна корекція довгого носа

ABD7.04 - Хірургічна корекція широкого носа

ABD7.07 - Висічення нориці спинки носа

ABD7.09 - Розкриття гематоми носової перегородки

ABD7.13 - Часткова резекція носової перегородки

ACD7.01 – Первинна обробка рани гортані

ACD7.05 – Видалення фіброми гортані

ACD7.06 – Видалення папіломи гортані

AED7.01.05 – Розкриття навкологлоткового абсцесу –  из веденням товим методом

AED7.03.01 – Розкриття навколомигдаликового абсцесу – ліворуч

AED7.06 – Аденотомія

BAD7.02 – Парацентез барабанної перетинки

BAD7.04 – Тимпанопункція

BAD7.06 – Трепанація соскоподібного відростку і середнього вуха

BAD7.07 – Антротомія

BAD7.08 – Поліпотомія вуха

BAD7.10 – Мастоїдектомія

BAD7.11 – Антромастоїдектомія

BAD7.12 – Аттикоантротомія

BAD7.14 – Видалення зовнішньої стінки верхнього відділу середнього вуха

BAD7.16 – Фенестрація внутрішнього вуха

BBD7.01 – Підслизова резекція бульозної середньої носової раковини

BBD7.02 – Підслизова резекція нижньої носової раковини

BBD7.03 – Підслизов конхотомія нижньої носової раковини

BBD7.05 – Розсічення  иненій порожнини носа

BBD7.06 – Висічення перетинчастої (сполучнотканинної) атрезії хоан

BBD7.09 – Гальванокаустика носових раковин

BBD7.10 – Каустика носових раковин хімічними речовинами

BBD7.12 – Поліпотомія носу

BBD7.13 – Поліпоетмоїдотомія

BBD7.15 – Видалення стороннього тіла з порожнини носа

BBD7.16 – Пункція верхньощелепної пазухи

BBD7.17.03 – Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи

BBD7.17.04 – Ендоназальне розкриття верхньощелепної пазухи – за Колдуелом-Люком

BBD7.18 – Гайморотомія

BBD7.19 – Ендоназальне розкриття гратчастого лабіринту

BBD7.22.02 – Зовнішнє розкриття лобової пазухи – з боку обличчя в області чола

BBD7.22.04 – Зовнішнє розкриття лобової пазухи – за Білоголовим

BBD7.23 – Ендоскопічне видалення патологічного вмісту з верхньощелепної пазухи

BBD7.26 – Видалення доброякісних новоутворень із придаткових пазух носа

BCD7.01 – Хордектомія

BG7.05 – Трахеостомія

CAD7.08 – Мірингопластика

CAD7.09 – Тимпанопластика

CBD7.01 - Репозиція кісток носу

CBD7.02 - Вскриття фурункулу носу

DD5.05 - Тампонада носа передня і задня

DD5.22 - Видалення сторонніх тіл грушоподібних синусів

DD7.01 - Кріохірургія мигдаликів

DD7.03 - Тонзилотомія

DD7.04 - Тонзилектомія

DD7.05 - Розкриття перитонзилярного абсцесу

DF5.02 - Пункція верхньощелепної пазухи

DF5.03 - Пункція лобної пазухи

DF5.04 - Пункція сфеноїдальної пазухи

DF5.05 – Тимпанопункція

FE7.13.01 - Розкриття абсцесу шиї - підборідного

FE7.13.05 - Розкриття абсцесу шиї - ретрофарингеального

FE7.14 - Розкриття і дренування флегмони шиї

FE7.19 - Видалення доброякісної пухлини шиї

Загальнохірургічні операції

7H - Операції на грудній залозі

7PCA - Операції на лімфатичних вузлах та клітковинних просторах

7S - Операції на шкірі та підшкірній клітковині

7SB - Операції при пухлинних захворюваннях

7ZDA - Операції при пахових грижах

7ZDB - Операції при стегнових грижах

7ZDC - Операції при пупкових грижах

7ZDD - Операції при вентральних грижах

7ZDE - Операції при рідкісних формах гриж

ACP7.01 – Лімфаденектомія

ADZ7.01 – Грижосічення з пластикою грижових воріт власними тканинами

ADZ7.01.01 – Грижосічення з пластикою грижових воріт власними тканинами – за Ру

ADZ7.01.02 – Грижосічення з пластикою грижових воріт власними тканинами – за Басіні

ADZ7.02 – Пластика грижових воріт лапароскопічна

ADZ7.03 – Грижосічення з алопластикою грижових воріт

ADZ7.03.01 – Грижосічення з алопластикою грижових воріт – (online)

ADZ7.03.02 – Грижосічення з алопластикою грижових воріт – (inline)

ADZ7.03.03 – Грижосічення з алопластикою грижових воріт – (subline)

AH7.01 – Розкриття абсцесу молочної залози

AI7.05 – Біопсія пахового лімфовузла

AN7.04 - Первинна обробка рани м'яких тканин

AN7.04.01 - Первинна обробка рани м'яких тканин - колотої

AN7.04.02 - Первинна обробка рани м'яких тканин - різаної

AN7.04.03 - Первинна обробка рани м'яких тканин - рваної

AN7.04.05 - Первинна обробка рани м'яких тканин - вогнепальної

AN7.04.13 - Первинна обробка рани м'яких тканин - в ділянці стегна

AN7.04.16 - Первинна обробка рани м'яких тканин - в ділянці гомілки

AS7.01 - Хірургічна обробка інфікованої рани

AS7.01.01 - Хірургічна обробка інфікованої рани - з некректомією

AS7.02 - Накладання вторинних швів

AS7.05 - Дренування гнійних затікань підшкірної клітковини

AS7.06 - Розкриття та дренування абсцесу

AS7.08 - Розкриття і дренування флегмони

AS7.08.04 - Розкриття і дренування флегмони - кисті

AS7.08.06 - Розкриття і дренування флегмони - сідничної області

AS7.08.09 - Розкриття і дренування флегмони - гомілки

AS7.08.10 - Розкриття і дренування флегмони - стопи

AS7.10 - Розкриття загноєної гематоми

AZ7.10 - Висічення лігатурних нориць

AZ7.11 - Ушивання діастазу прямих м'язів живота

BDZ7.01 - Грижосічення з пластикою стегнового каналу власними тканинами

BDZ7.01.01 - Грижосічення з пластикою стегнового каналу власними тканинами - за Басіні

BDZ7.02 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт

BH7.01 - Мастектомія

BH7.02 - Секторальна резекція молочної залози

BH7.04 - Квадрантектомія

BH7.06 - Мастектомія по Мадену

BH7.07 - Ампутація молочної залози підшкірна

CDZ7.01 - Грижосічення з пластикою грижових воріт

CDZ7.01.01 - Грижосічення з пластикою грижових воріт за Сапежком

CDZ7.01.02 - Грижосічення з пластикою грижових воріт за Мейо

CDZ7.02 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт

CDZ7.02.01 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт - (online)

CDZ7.02.02 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт - (inline)

CDZ7.02.03 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт - (subline)

CH7.02 - Пластика гіпоплазії молочної залози

DDZ7.01 - Грижосічення з пластикою грижових воріт власними тканинами

DDZ7.02 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт

DDZ7.02.01 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт - (online)

DDZ7.02.02 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт - (inline)

DDZ7.02.03 - Грижосічення з алопластикою грижових воріт - (subline)

DF5.07 - Пункційна біопсія шийних лімфатичних вузлів

FE7.03 - Екстирпація серединної кісти шиї

FE7.06 - Ліквідація бокової кісти шиї

FE7.09 - Видалення дифузної ліпоми шиї

FE7.10 - Висічення шийного лімфатичного вузла

GE7.01 - Висічення атером волосистої частини голови

GE7.07 - Розтин та дренування фурункулу обличчя

GS7.03 - Накладання вторинних швів на рану

KN7.01 - Ампутація нижньої кінцівки

KN7.01.01 - Ампутація нижньої кінцівки - на рівні стегна

KN7.01.02 - Ампутація нижньої кінцівки - на рівні гомілки

KN7.03.01 - Реампутація нижньої кінцівки - на рівні стегна

KN7.05.01 - Ампутація стопи - на рівні суглоба Шопара

KN7.05.02 - Ампутація стопи - на рівні плеснових кісток

KN7.05.03 - Ампутація стопи - на рівні пальців

KN7.10.03 - Ампутація пальців лівої стопи

ON7.03 – Видалення м’якотканинної пухлини в ділянці черевної стінки

ON7.07 – Видалення м`якотканинної пухлини в ділянці нижньої кінцівки

NN7.22 - Атипова ампутація дистальних відділів стопи

Ендокринна хірургія

AB7.01 - Істмектомія (видалення перешийка щитовидної залози)

AB7.03 - Видалення пірамідальної частки щитовидної залози

AB7.05 - Тіреоїдектомія

AB7.05.01 - Тіреоїдектомія - екстрафасціальна з видаленням лімфовузлів

AB7.06 - Субтотальна резекція щитовидної залози

AB7.07 - Гемітіреоїдектомія з видаленням перешийка

AB7.08 - Субтотальна резекція щитовидної залози

AB7.10.01 - Розширена резекція частки щитовидної залози з перешийком

DB7.01 - Екстрафасціальна тіреоїдектомія

DB7.02 - Екстрафасціальна тіреоїдектомія з претрахеальною лімфодисекцією

DB7.03 - Екстрафасціальна тиреоїдектомія із шийною лімфодисекцією

DB7.05 - Тотальна тіреоїдектомія

DB7.06 - Лівобічна гемітіреоїдектомія

DB7.07 - Правобічна гемітіреоїдектомія

BB7.01 - Епінефректомія

BB7.03 - Субтотальна адреналектомія

BB7.04 - Лапароскопічне видалення надниркової залози

CB7.02 - Екстирпація аденоми паращитовидної залози

Урологічні операції

7KC - Операції на сечовому міхурі

7KD - Операції на сечівнику

7KF - Операції на калитці та її органах

7UN - Операції на сечових органах

AK7.03 - Нефротомія - ліворуч

AK7.07 - Нефростомія

AK7.08 - Резекція нирки - ліворуч

AK7.09 - Нефректомія

AK7.12 - Ревізія нирки

AK7.13 - Ушивання ран нирки

AK7.17 - Висічення кісти нирки

AK7.20 - Пересадження нирки

BK7.02 - Уретеростомія

BK7.04 - Пересадження сечоводу на шкіру

BK7.12 - Трансуретральний розтин гирла сечовода

CK7.01 - Високий перетин сечового міхура

CK7.02 - Висічення дивертикулу сечового міхура

CK7.03 - Видалення каменів із сечового міхура

CK7.04 - Резекція сечового міхура

CK7.04.02 - Резекція сечового міхура - (нижньої половини)

CK7.04.03 - Резекція сечового міхура - (шийкової частини)

CK7.05 - Цистектомія

CK7.07 - Ліквідація нориці сечового міхура

CK7.09 - Цистостомія троакарна

CK7.10 - Цистостомія відкрита

CK7.23 - ТУР пухлини сечевого міхура

CK7.24 - Відновлення сечевого міхура при травмі

DK7.02 - Хірургічна корекція гіпоспадії

DK7.06.02 - Хірургічна корекція стриктури уретри - методом внутрішньої уретротомії

DK7.07 - Резекція уретри

DK7.10 – Уретеролітоекстракція

EK7.02 - Кругове висічення крайньої плоті

EK7.03 - Висічення крайньої плоті при парафімозі

EK7.07 - Скальпування статевого члена

EK7.09 - Відновлення статевого члена

FK7.01 - Розкриття і дренування флегмони калитки

FK7.03 - Відновлення калитки

FK7.05 - Ліквідація водянки яєчка

FK7.06 - Епідидимектомія

FK7.07 - Орхектомія

FK7.08.02 - Резекція сім'явиносної протоки

FK7.09 - Резекція варикозних розширених вен сім'яного канатика

GK7.01 - Аденомектомія

GK7.02 - Трансуретральна резекція аденоми простати

GK7.04 - Розкриття і дренування абсцесу простати промежинним доступом

JU7.05 - Висічення сечової нориці пупка

KA2.01 - Уретероскопія

KA2.02 - Цистоскопія

KB2.01 - Нефротомографія

KB5.01 - Ендоскопічна цистолітотрипсія

KB5.02 - Видалення стороннього тіла сечового міхура або сечівника

KB5.03 - Катетеризація сечоводу

KB5.03.03 - Катетеризація сечоводу - з обох сторін (Записів - 1)

KB5.04 - Переміщення конкременту із сечоводу у сечовий міхур

KF5.01 - Пункція кісти нирки

KF5.02 - Пункція сечового міхура

KF5.03 - Пункція нирки

KG5.02 - Катетеризація сечоводу

OF5.07 - Черезшкірне дренування сечовивідної системи під контролем ехоскопії

NU7.02 – Нефректомія

Судиннохірургічні операції

7PA - Операції на артеріальних судинах

7PBC - Операції на венах нижньої кінцівки

7PF - Шунтування судини

AAP7.02 – Протезування нисхідної частини грудного відділу аорти

AAP7.03 – Протезування черевного відділу аорти

AAP7.04 – Протезування здухвинної артерії

AAP7.04.03 – Протезування здухвинної артерії – з обох сторін

AAP7.18. – Тромбемболектомія із здухвинної артерії

AAP7.21.01 – Рентгенендоваскулярна  илатація артерій при стенозі – аорти

AAP7.21.03 – Рентгенендоваскулярна  илатація артерій при стенозі  здухвинної артерії

AAP7.22 – Рентгенендоваскулярний тромболізис

AAP7.22.01 – Рентгенендоваскулярний тромболізис – у аорті

AAP7.22.02 – Рентгенендоваскулярний тромболізис – у здухвинних артеріях

AAP7.22.04 – Рентгенендоваскулярний тромболізис – у черевному стовбурі

AAP7.24 – Рентгенендоваскулярна емболізація

AAP7.24.01 – Рентгенендоваскулярна емболізація – бронхіальних артерій

AAP7.24.02 – Рентгенендоваскулярна емболізація  селезінкової артерії

AAP7.24.03 – Рентгенендоваскулярна емболізація – печінкової артерії

AAP7.26 – Емболізація судини

AAP7.26.01 – Емболізація судини – артерії бронху

AAP7.26.06 – Емболізація судини – маткова артерія

AAP7.30.02 – Зшивання судин (артерії)

APB2.01 - Артеріографія хребтової артерії

APB2.07 - Артеріопульмонографія

APB2.20 - Артеріографія черевної аорти ретроградна

BAP7.01 – Протезування стегнової артерії

BAP7.02 – Ендартеректомія із стегнової артерії

BAP7.03 – Аутовенозна пластика стегнової артерії

BAP7.04 – Аутовенозна пластика підколінної артерії

BAP7.07 – Тромбемболектомія із стегнової артерії

BAP7.08 – Тромбемболектомія із підколінної артерії

BAP7.09 – Тромбемболектомія із гомілкової артерії

BAP7.10 – Рентгенендоваскулярна дилатація стегнової артерії

BAP7.16 – Відновлення прохідності стегнової артерії

BAP7.17 – Відновлення прохідності підколінної артерії

BAP7.18 – Відновлення прохідності гомілкової артерії

BAP7.20 – Ревізія аорти та артерій кінцівок

BBP7.07 - Рентгенендоваскулярна емболізація яєчкової вени

CAP7.03 - Аутовенозна пластика плечової артерії

CAP7.05 - Тромбемболектомія із плечової артерії

CAP7.07 - Рентгенендоваскулярна дилятація підключичної артерії

CAP7.14 - Відновлення прохідності артерії плеча

CAP7.15 - Відновлення прохідності артерії передпліччя

CBP7.01 - Тромбектомія із стегнової вени

CBP7.02 - Тромбектомія із підколінної вени

CBP7.03 - Венектомія великої підшкірної вени

CBP7.05 - Хірургічна корекція клапанів стегнової вени 1)

CBP7.06 - Хірургічна корекція клапанів підколінної вени

CBP7.07 - Перев'язка неспроможних перфорантних вен гомілки

CBP7.09 - Аутовенозне перехресне стегново-стегнове шунтування

CBP7.10 - Аутовенозне стегново-підколінне шунтування

CBP7.11 - Кросектомія сафено-стегнового спів устя

DA7.03 – Люмбальна симпатектомія

DAP7.01.03 – Видалення аневризми – в ділянці передньої сполучної артерії

DAP7.03.07 – Балонна оклюзія аневризми – початкових відділів середньої мозкової артерії

DAP7.08 – Ендартеректомія сонної артерії

DAP7.10 – Тромбоемболектомія із сонної артерії

DAP7.13 – Відновлення прохідності ушкодженої сонної артерії

EAP7.06.02 - Рентгенендоваскулярна дилятація ниркової артерії

EAP7.06.03 - Рентгенендоваскулярна дилятація ниркової артерії - з обох сторін

EBP7.02 - Тромбектомія з яремної вени

EBP7.03 - Встановлення венозного порта (TIVAP)

GF7.12 - Імплантація кава-фільтру

Мікрохірургія

ACA7.01 – Невроліз

ACA7.01.02 – Невроліз – променевого нерву

ACA7.01.03 – Невроліз – ліктьового нерва

ACA7.01.04 – Невроліз – серединного нерва

ACA7.02 – Шов нерва при розриві пучків сплетіння

ACA7.03 – Невротизація  лечового сплетіння діафрагмальними нервами

AN7.07.01 - Шкірна пластика ран - місцевими тканинами

AN7.07.02 - Шкірна пластика ран - переміщеним шкірним шматком

AN7.07.03 - Шкірна пластика ран - вільним розщепленим шкірним шматком

AN7.07.06 - Шкірна пластика ран - повношаровим шкірним шматком

CS7.03 – Місцева пластика шкіри

DT7.01.01 - Шов серединного нерва

DT7.02.01 - Шов ліктьового нерва кисті

FMN7.03 - Шов сухожилку в ділянці гомілковостопного суглоба

FN7.01 - Пластика заднього комплексу зв'язкового апарата

GN7.01 – Видалення м’якотканинної пухлини

GN7.01.06 – Видалення м’якотканинної пухлини – у ділянці передпліччя

GN7.01.07 – Видалення м’якотканинної пухлини – у ділянці променезап’ясткового суглоба

GN7.01.08 – Видалення м’якотканинної пухлини – у ділянці кисті

GN7.03.01 – Відновлення сухожиль і м’язів плеча – при відкритому ушкодженні

GN7.04.03 – Відновлення сухожиль і м’язів передпліччя при відкритому ушкодженні – згиначів кисті

GN7.05.01 – Відновлення сухожиль пальців кисті – згиначів

GN7.05.02 – Відновлення сухожиль пальців кисті – розгиначів

GN7.06.01 – Сухожильна аутопластика – застарілих ушкоджень

GN7.06.02 – Сухожильна аутопластика – свіжих ушкоджень

GN7.07.01 – Сухожильна алопластика – застарілих ушкоджень

GN7.07.02 – Сухожильна алопластика – свіжих ушкоджень

GN7.08 – Теноліз сухожиль кисті

GN7.10 – Фасціотомія

HN7.06 - Висічення гігроми

JN7.06.02 - Ампутації на рівні кисті - за рівнем основної фаланги пальців

JN7.10 - Реплантація пальців кисті

Проктологічні операції

7SE - Операції в перианальній ділянці

AFJ7.01 – Одномоментна черевнопромежинна екстирпація прямої кишки (операція Кеню-Майлса)

AFJ7.02.01 – Черевно-анальна резекція прямої кишки із збереженням сфінктера – і  из веденням

AFJ7.05 – Ендоскопічна поліпектомія

AFJ7.06 – Низька передня резекція прямої кишки

AFJ7.09 – Наданальна резекція прямої кишки

BFJ7.01.01 – Висічення рубцевої тканини у анальному каналі – із розсіченням зовнішнього сфінктера

BFJ7.01.04 – Висічення рубцевої тканини у анальному каналі – без  ара ректал слизової

BFJ7.02 – Висічення анального поліпа

BFJ7.04 – Висічення анальної тріщини

BFJ7.04.03 – Висічення анальної тріщини – з пластикою зовнішнього сфінктера

BFJ7.05 – Висічення  ара ректальної нориці

BFJ7.05.01 – Висічення  ара ректальної нориці – за Габріелем

BFJ7.05.02 – Висічення  ара ректальної нориці – лігатурним методом

BFJ7.06.04 – Пластика анального сфінктера – методом пластики стегновими м’язами

BFJ7.07 – Гемороїдектомія

BFJ7.07.02 – Гемороїдектомія – методом перев’язки і висічення вузлів

BFJ7.07.04 – Гемороїдектомія – з застосуванням кріотерапії

DFJ7.03.01 – Ліквідація ректовагінальної нориці – абдомінальним доступом

DS7.01 - Розкриття гострого парапроктиту

DS7.01.02 - Розкриття гострого парапроктиту - ішіоректального

DS7.01.05 - Розкриття гострого парапроктиту - з лігатурою

DS7.02 - Дренування гнійних запливів м'яких тканин нижніх кінцівок

EJ7.01.01 - Геміколектомія - правостороння

EJ7.01.02 - Геміколектомія - лівостороння

EJ7.02 - Резекція поперечної ободової кишки

EJ7.03.02 - Колектомія - тотальна

EJ7.06.02 - Колостомія - в області висхідного відділу товстої кишки

EJ7.06.04 - Колостомія - в області поперечної ободової кишки

EJ7.06.06 - Колостомія - в області сигмоподібної кишки

EJ7.06.07 - Колостомія - закриття колоностоми

EJ7.07.01 - Інтубація товстої кишки - трансанальна

EJ7.08.01 - Формування обхідного анастомозу - між здухвинною і поперечною ободовою кишкою

EJ7.09.02 - Ліквідація товстокишкової нориці - внутрішньочеревинне

EJ7.10.01 - Резекція сигмоподібної кишки - з формуванням анастомозу

EJ7.10.07 - Резекція сигмоподібної кишки - з формуванням колостоми

EJ7.12 - Реконструкція колостоми

FU7.01 – Ушивання дефекту в товстій кишці

FU7.05 – Геміколектомія

MU7.01 - Видалення тератоми крижово-куприкової ділянки

ES7.03.01 - Висічення епітеліального куприкового ходу

ES7.04 - Висічення пресакральної кісти

ES7.05 - Висічення перианальних гострих кондилом

ES7.06 - Висічення доброякісних утворень промежини

Гінекологічні операції

AL7.02 - Лапароскопічний доступ у черевну порожнину

AL7.03 - Резекція яєчника - ліворуч

AL7.03 - Резекція яєчника - лапороскопічне

AL7.04 - Оваріектомія

AL7.04 - Оваріектомія - лапороскопічне

AL7.06 - Видалення кісти яєчника

AL7.06 - Видалення кісти яєчника - лапороскопічне

AL7.07 - Вилущування кісти яєчника

AL7.07 - Вилущування кісти яєчника - лапороскопічне

AL7.08 - Вилущування плодового яйця при яєчниковій вагітності - лапаротомічним доступом

AL7.10 - Деструкція капсули яєчника

AL7.10 - Деструкція капсули яєчника - лапороскопічним доступом

BL7.01 - Виділення маткових труб зі спайок і зрощень

BL7.01.05 - Виділення маткових труб зі спайок і зрощень - лапароскопічним доступом

BL7.02 - Резекція маткової труби

BL7.02.05 - Резекція маткової труби - лапароскопічним доступом

BL7.03 - Сальпінгостомія

BL7.03.05 - Сальпінгостомія - лапароскопічним доступом

BL7.04 - Реплантація маткової труби в матку після резекції істмічної частини

BL7.05 - Пластика ампули маткової труби

BL7.06 - Сальпінгектомія

BL7.06.05 - Сальпінгектомія - лапароскопічним доступом

BL7.07 - Хірургічна стерилізація

BL7.08 - Видалення придатків матки

BL7.08 - Видалення придатків матки лапароскопічне

BL7.09 - Видалення трубної вагітності

BL7.09 - Видалення трубної вагітності лапароскопічне

BS7.01 – Видалення доброякісної пухлини

CL7.02 - Гістероскопічний доступ до матки

CL7.03 - Вилущування вузлів фіброміоми тіла матки

CL7.05 - Відсікання дна матки (дефундація)

CL7.06 - Резекція тіла матки

CL7.09 - Надпіхвова ампутація матки

CL7.09.02 - Надпіхвова ампутація матки - з придатками

CL7.09.03 - Надпіхвова ампутація матки - з трубами

CL7.10.01 - Екстирпація матки

CL7.10.02 - Екстирпація матки - з придатками

CL7.10.03 - Екстирпація матки - з трубами

CL7.21 - Ендоскопічна міомектомія

CL7.26.02 - Штучне переривання вагітності у терміні до 12 тижнів - методом вакуум-екскохлеації

CL7.26.04 - Штучне переривання вагітності у терміні до 12 тижнів - методом вакуум-аспірації

CL7.27 - Видалення завмерлої вагітності

CL7.27.01 - Видалення завмерлої вагітності - у терміні до 12 тижнів

CL7.27.02 - Видалення завмерлої вагітності - у терміні від 12 до 22 тижнів

CL7.27.03 - Видалення завмерлої вагітності - методом кюретажу у терміні до 12 тижнів

CL7.28 - Кюретаж порожнини матки при самовільному перериванні вагітності

CL7.30 - Видалення із порожнини матки

CL7.30.01 - Видалення із порожнини матки - ВМС

CL7.31 - Вишкрібання слизової оболонки матки

CL7.32 - Фракційне вишкрібання слизової оболонки матки

CL7.37 - Поліпектомія при гістероскопії

CL7.38 - Видалення підслизового міоматозного вузла (або частини вузла) при гістероскопії

CL7.45 - Видалення залишків плідного яйця та/або згортків крові

CL7.45.01 - Видалення залишків плідного яйця та/або згортків крові - методом кюретажу

CL7.45.03 - Видалення залишків плідного яйця та/або згортків крові - методом вакуум-аспірації

CL7.46 - Абдомінальне переривання вагітності

CL7.52 - Лікувально-діагностичне вишкрібання матки

DL7.01 - Кольпорафія

DL7.02 - Кольпорафія після розривів у родах

DL7.03 - Кольпотомія

DL7.09 - Видалення стороннього тіла піхви

DL7.12 - Видалення кісти піхви

EL7.01 - Розкриття абсцесів великих залоз пристінку піхви

EL7.02 - Вилущування великих залоз пристінку піхви

EL7.03.01 - Резекція статевої губи - ліворуч

EL7.04 - Видалення кондилом

EL7.06 - Резекція гіпертрофованого клітора

EL7.07.01 - Перинеопластика - методом леваторопластики

EL7.08 - Ушивання старих розривів промежини

FL7.01 - Діатермокоагуляція

FL7.04 - Радіохвильова деструкція

FL7.05 - Діатермоконізація шийки матки

FL7.06 - Поліпектомія

FL7.07 - Ампутація шийки матки

FL7.09 – Діатермоконізація

GL7.03 - Операція на матці

GL7.05 - Операція на піхві

Акушерство

AM7.02 - Накладення акушерського вакууму-екстрактору при головному передлежанні плоду

AM7.04 - Розрив плодового міхура

AM7.05 - Акушерський поворот

AM7.06 - Епізіотомія

AM7.07 - Перинеотомія

AM7.08 - Ручне відділення плаценти і виділення посліду

AM7.09 - Ручне обстеження порожнини матки

AM7.10 - Поетапна деваскуляризація матки

AM7.11 - Накладання шва на шийку матки

AM7.13 - Епізіорафія

AM7.20 - Ушивання розриву промежини

BM7.01.01 – Екстракція плоду за тазовий кінець – за ніжку

BM7.03 – Ушивання гематоми піхви

CM7.01.03 – Кесарський розтин – корпоральний

CM7.01.04 – Кесарський розтин – у нижньому сегменті поперечним доступом

CM7.01.05 – Кесарський розтин – істміко-корпоральний

Інші операції

7EF – Операції на шиї

ABA7.01 - Хірургічна обробка м'яких тканин паравертебральної ділянки 

BE7.15 – Висічення зубної кісти верхньої щелепи

PF5.03 - Стернальна пункція

AL7.01 - Лапаротомія

Зайчук Анатолий Иванович