Ендокринологія

   Відкрито в ООКЛ в 1973 році. Завідувачі: Суржиков П.Ф. (1973-1987рр.), Кузнецова Н.П. (1987-2006pp.), Петросян О.В. (з 2006р. по теперішній час). Всі співробітники відділення є лікарями вищої категорії. Лікувальна, наукова та організаційна робота проводиться в тісній співпраці з колективом кафедри внутрішньої медицини №1 ОДМУ.

     Основи ендокринологічної служби в Одесі заклав професор А.А. Окс. 3 1969р. на кафедрі розпочато викладання, а в 1990р. офіційно встановлений курс ендокринології. 3 1975 по 1991рр. кафедрою завідувала професор Є.А. Грузіна. Впродовж означеного періоду науковці кафедри при безпосередній участі співробітників відділення і на базі відділення, розробляли питання патології серцево-судинної системи, патогенезу атеросклерозу та варіантів течії ІХС у хворих на цукровий діабет (ЦД), особливостей порушення імунної системи і використовування засобів неспецифічної терапії. Крім цього, проводилися оригінальні дослідження з вивчення порушень микроциркуляції і методів їх корекції (Генделека Г.Ф.).

     У 2000р. кафедру очолив професор Поляков А.Є., котрий приділяв багато уваги питанням патогенезу і лікування метаболічного синдрому. 3 2007р. кафедрою завідує професор Карпенко Ю.І., під керівництвом якого організовано РЦКХ в роботі якого беруть безпосередню участь ендокринологи ЕВ з метою корекції вуглеводного обміну у хворих з ЦД і нормалізації функції у хворих з патологією щитовидної залози (Щ3).

     На базі ЕВ виконано і захищено три кандидатських і одна докторська дисертації, видано 10 монографій, впроваджено понад 60 нових діагностичних і лікувальних методик, понад 54 раціоналізаторських пропозицій, отримано ряд авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Обстеження та лікування ендокринологічних хворих проводиться у відповідності з затвердженими стандартами. Перспективними напрямами роботи ендокринологів ЕВ є впровадження сучасних систем безперервного моніторингу  рівня глюкози крові  iPro-2 (Medtronic) у роботі з пацієнтами на ЦД; впровадження інноваційних  технологій лікування ЦД та нових препаратів (комбіновані препарати інсуліну та аналогу ГПП-1 (Ксалтофай, Соліква), сучасні аналогі ГПП-1 (Саксенда, Віктоза);  застосування нових інсулінових помп, які припиняють подачу інсуліну при розвитку гіпоглікемії (смарт-помпи).

     Більше 20 років при відділенні працює «Школа самоконтролю діабету» для хворих на ЦД (куратор-Бендеберя М.А.), в якій пройшли навчання по індивідуальних планах понад 2000 пацієнтів. Щорічно на базі EB проводяться різноманітні заходи присвячені міжнародному Дню Діабету (доповіді, лекції, скринінг цукрового діабету у пацієнтів ООКЛ).

     З історії гастротерапевтичного відділення. Завідувачі: Побережнюк М.П. (1972-85рр.), Заживілова І.Л. (1985-97рр.). У 1999р. було створено відділення гастроентерології з гастрохірургічними і гастротерапевтичними ліжками (зав. Пустовойт П.І.). У 2007р., після реорганізації гастроентерологічного відділення, до складу EB включені гастроентерологічні ліжка (зав. Петросян О.В.).

     3 2000р в ОКЛ функціонує обласний гастроентерологічний центр, у роботі якого беруть безпосередню участь гастроентерологи ЕВ. Обстеження та лікування гастроентерологічних хворих проводиться у відповідності з затвердженими стандартами. Перспективними напрямами роботи є збереження і подальший розвиток взаємозвʼязку сучасних терапевтичних методів лікування гастроентерологічних хворих і малоінвазивних методик (емболізація селезінкової артерії для усунення гіперспленізму при захворюваннях печінки; зовнішнє дренування жовчних протоків при захворюваннях великого дуоденального соска та ін.).

Петросян Олена Віталіївна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ​