НЕЙРОХІРУРГІЯ

     Нейрохірургія як напрямок хірургічної практики в Одесі бере свій початок з 1958 року, коли в хірургічній клініці ОКЛ для означеної спеціалізації було розгорнуто 10 ліжок. В 1959 р. цей підрозділ трансформували в самостійне відділення на 30 ліжок. Відділення нейрохірургії відновило свою діяльність у складі ОКЛ у 1997 р.

     Наразі  у відділенні працюють 12 лікарів, з них  4 кандидати медичних наук, 7 лікарів вищої категорії, 2 лікарі першої категорії. У відділенні нейрохірургії безперервно вдосконалюються лікувально-діагностичні технології, кадровий склад постійно підвищує рівень кваліфікації.

     Відділення нейрохірургії має окремий операційний блок з ургентною і плановою залами, що дає можливість проводити 3-4 оперативних втручання одночасно. Окремі палати інтенсивної терапії оснащені наркозно-дихальною апаратурою з централізованою подачею кисню.

     Відділення має сучасне медичне оснащення: мікроінструментарій фірми Rudolf i Aesculap, ультразвуковий відсмоктувач Suring, електрокоагулятори для мікронейрохірургії фірми Martin, операційний мікроскоп CARL ZEISS, діагностичний монітор SIEMENS-6000 для дорослих і дітей, що дозволяє впроваджувати високоефективні види хірургічних втручань. У відділенні проводяться хірургічне (із застосуванням ультразвукових технологій) лікування пухлин головного і спинного мозку, проводяться хірургічні втручання при аденомах гіпофізу, з застосуванням нейромоніторінгу.

     Вдосконалення хірургічної практики, завдяки використанню сучасних інструментів та приладів дозволило розширити категорію хворих з пухлинами мозку, які раніше вважалися неоперабельними, та суттєво знизити післяопераційну летальність.

     Однією з спеціалізацій відділення нейрохірургії є лікування захворювань,- травматичних уражень хребта та спинного мозку, та їх наслідків. У відділенні широко впроваджуються хірургічні методи лікування патології міжхребцевих дисків, малотравматичні операції, з використанням збільшувальної оптики, та встановленням міжтілових опор за потребою. Проводяться оперативні втручання при пухлинах спинного мозку різної локалізації. У відділенні проводяться стабілізуючі хірургічні втручання з застосуванням сучасних стабілізючих систем, у всіх відділах хребта. Робота в цьому напрямку є складовою наукової програми апробації різних видів конструкцій для стабілізації хребта. Широко застосовується методика оперативного лікування переднім доступом переломів хребців, та гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта з використанням сучасних динамічних імплантів. Освоєні також різні види металоостеосинтезу: методика транспедикулярної фіксації, передній міжтіловий спонділодез. У відділенні проводяться операції з приводу сирингомієлії. Проводиться вертебропластика при гемангіомах тіл хребців та остеопорозі. Окрім того, широко використовуються періартікулярні блокади під рентген контролем при виражених больових синдромах.

     Використання сучасних методів лікування дозволило суттєво знизити термін перебування хворого у стаціонарі, скоротити термін реабілітації, та соціальної адаптації важких хворих. Так термін перебування хворого після дискектомії скоротився з 12-14 днів, до 3-5. Після стабілізуючих операцій при переломах хребта хворого активізують на другий день після оперативного втручання, раніше на це уходило 4-5 тижнів. Активно використовується «хірургія одного» дня, коли після надання допомоги хворого, його в той же день виписують додому.

      Враховуючи зростання кількості випадків цереброваскулярної патології, у відділені набув розвиток в напрямку судинної нейрохірургії. Робота відділення була спрямована на застосування ангіографічної діагностики судинних захворювань головного мозку, розробку показань та протипоказань хірургічного втручання, уточнення техніки і методики хірургічного лікування патології екстракраніальних мaгicтральних судин та геморагічних інсультів. Впровадження сучасних методик дозволяє поліпшити не лише результати лікування, але і якість життя хворих в післяопераційному періоді.

     За допомогою сучасного апарата Philips стає можливим проведення діагностичних церебральних ангографій. За наявністю можливості створення 3-D зображення можливо повністю ідентифікувати всі важливі розміри патологічного утворення. Стає можливим проведення спіралізації аневризм судин головного мозку без проведення трепанації черепа. У відділенні нейрохірургії проводяться різні види оперативних втручань при порушеннях мозкового кровообігу (тромбектомія, ендартеректомія, хірургія патологічних звивин магістральних судин, низведення і розсічення патологічних петель внутрішньої сонної артерії, операції екстра та інтракраніального анастомозу при ішемічних інсультах. неодноразово проводилися оперативні втручання при аневризмах судин головного мозку).

     3 початку 90-х років у відділенні почали приділяти велику увагу розвитку дитячої нейрохірургі. Надавалась допомога дітям з природженими аномаліями ЦНС, гідроцефалією, спинномозковими грижами, пухлинами нервової системи, кістами головного мозку, травматичними пошкодженнями ЦНС. Широке застосування лікворошунтуючих операцій дозволило не лише освоїти лікування дітей з різними формами гідроцефалії, але і упровадити комбінований метод лікування неоперабельних пухлин головного мозку глубинно медіанних локалізації. Лікворошунтуючі операції застосовуються для лікування кіст головного мозку, а також при посттравматичній прогресуючій гідроцефалії. Проведено більше 500 лікворошунтуючих операцій,

     При пошкодженні лицьового нерву проводяться операції реінервації. Упроваджені операції транспозиції ліктьового нерву з використанням аутотрансплантатів.

     У лікарів відділення дуже великий досвід надання допомоги постраждалим від мінно-вибухової травми, лікарі відділення на постійній основі виїжджають у відрядження у Херсонську обласну лікарню, для надання нейрохірургічної допомоги постраждалим у м. Херсон та Херсонській області, у зв’язку з відсутністю спеціалістів.

     Одним з пріоритетних напрямків роботи відділення можна назвати мінімізацію нейрохірургічних втручань. Так, при лікуванні хронічних субдуральних гематом, внутрішньо мозкових гематом, абсцесів головного мозку широко використовуються пункційні методи. В останні роки у відділенні впроваджена використання ендоскопічної техніки Karl Storz – Endoskope при видалення аденом гіпофіза трансназально що є найменш травматичним способом лікування даної патології.

     Лікарі-анестезіологи відділення нейрохірургії проводять діагностичний моніторинг життєвих функцій у хворих під час операцій. Наявність спеціалізованої нейроанестезіологічної служби, що дозволяє проводити щодня 3-4 оперативні втручання, надавати цілодобово анестезіологічну допомогу ургентним хворим, а також своєчасно і в повному обсязі проводити у відділенні реанімаційні заходи та інтенсивну терапію.

     Лікарями відділення забезпечуються термінові консультації по телемедицині та виїзди у всі райони області для виконання хірургічних втручань на місцях.

      Щорічно у відділенні нейрохірургії проходить лікування близько півтори тисяч чоловік. Ще близько двох тисяч обслуговуються амбулаторно в поліклініці. Щорічно у відділенні проводиться більше 1000 оперативних втручань при травмах і захворюваннях центральної і периферичної нервової системи, опорно-рухового апарату.

      Лікарі відділення нейрохірургії пройшли стажування у спеціалізованих медичних центрах Німеччини (Майнц), Австрії (Biдень), удосконалювали професійну майстерність в провідних клініках України (Київ, Дніпро, Харків, Донецьк). Нейрохірургічне відділення виступає базою для проведення міжнародних освітніх курсів всесвітньої федерації нейрохірургічних спилок (WFNS), на які залучаються всесвітньо відомі фахівці з нейрохірургії з Італії, Німеччини сполучних штатів Америки, Індії, Бразилії, Великої Британії, Угорщини та інших країн. На конференціях, розглядаються сучасні методи діагностики та лікування у нейрохірургічній галузі. Провідні світові фахівці діляться своїм безцінним досвідом, що сприяє підвищенню рівня надання нейрохірургічної допомоги в Україні.

Кардаш Констянтин Анатолійович

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ НЕЙРОХІРУРГІЇ