НЕФРОЛОГІя

     Нефрологічне відділення було засноване в 1975 році в складі уронефрологічного відділення ОКЛ. В 1983 році Обласна лікарня одержала нову будівлю і уронефрологічне відділення було реорганізовано в нефрологічне відділення, що посьогодні функціонує як самостійний підрозділ Одеської обласної лікарні. З дня заснування і до 2006р відділенням завідувала Боровська М.М., з 2006р. і по теперішній час відділення очолює Косован Наталія Анатолівна – заслужений лікар України. Ординатори відділення – Цебевська Т.В., Замкова Ю.Г.

     Нефрологічне  відділення, розраховане на 30 ліжок, надає спеціалізовану та високоспеціалізовану  допомогу хворим з Хронічною хворобою нирок. Нефрологічне відділення єдине  в Південному регіоні, що надає допомогу хворим нефрологічного профілю в додіалізній стадії. Останнім часом,  збільшилась кількість хворих на важкі форми діабетичних нефропатій, паранеопластичних нефропатій та гострих і безперервно-рецидивуючих гломерулонефритів (як первинних так і вторинних), які потребують спеціалізованого лікування в умовах нефрологічного стаціонару. Також, за останні роки «помолодшала» група хворих з гіпертензивною нефропатією, та зросла кількість та важкість стану таких хворих, які повинні отримувати постійне  лікування та корректування терапії в умовах нефрологічного стаціонару. З активним розвитком кардіохірургії, значно зросло лікування контрастіндукованих нефропатій, високий відсоток яких приходиться на КВГ.

     Лікарями відділення проводиться лікування хворих без проявів хронічної ниркової недостатності та з проявами ХНН до високого ступеню.

     Щорічно у відділені проходить лікування 700-800 хворих. Летальність у відділенні нульова.

     У своїй роботі лікарі відділення використовують новітні методи діагностики та лікування. Проведення нефробіопсії для виявлення типу ураження нирок, вибору патогенетичної та прогнозування подальшого перебігу захворювання. Використання пацієнтами, переважно молодого віку, з артеріальною гіпертензією неуточненого ґенезу, КТ– ангіографії судин нирок, для виключення вазо-ренального конфлікту. Лікування та профілактика контрастіндукованих нефропатій. Використовуючи нові міжнародні схеми лікування, тільки в нефрологічному відділенні проводиться лікування гострих та безперервно-рецидивуючих гломерулонефритів високодозовою кортикостероїдною пульс-терапією, моноклональними антитілами, цитостатичними препаратами.

     Весь медичний персонал відділення нефрології постійно підвищує свій професійний рівень, використовуючи для цього курси удосконалення, онлайн та офлайн семінари, конференції, вебінари, тощо.

Косован Наталія Анатоліївна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ НЕФРОЛОГІЇ