ІНВАЗИВНі МЕТОДи ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКуВАННя

     Відділення інвазивних методів діагностики та лікування Одеської обласної клінічної лікарні організовано у 2007 р. шляхом об’єднання відділення хірургічної гастроентерології з відділенням ендоскопічної діагностики і втручань під ультразвуковим контролем.

     В різний час завідувачами відділення хірургічної гастроентерології були: Фадєєв Г.Д. (1973-1978 рр.), Татарович В.В. (1978-1981 рр.), Александров П.П. (1981-1989 рр.), Фомін В.Л. (1989-1997 рр.), Беспалько М.М. (завідував об’єднаним хірургічним відділенням, до складу якого ввійшли загальнохірургічне та гастрохірургічне відділення , 1997-1999 рр.). З 2000 р. відділення хірургічної гастроентерології, а з 2007 р. – відділення  інвазивних методів діагностики та лікування – очолює Пустовойт П.І., Заслужений лікар України, доцент, кандидат медичних наук.

     Діяльність гастрохірургічної служби тісно пов’язана з впровадженням нових малоінвазивних методів діагностики та лікування при важких механічних жовтяницях, гострому панкреатиті, ехінококозі, абсцесах і кістах органів черевної порожнини, шлунково-кишкових кровотечах, ускладненнях після холецистектомії в інших лікувальних закладах  (ятрогенне ушкодження жовчних проток).

    Лікарі відділення застосовують сучасні лікувально-діагностичні методики:

 • ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
 • ендоскопічна папілосфінктеротомія
 • ендоскопічне видалення конкрементів з жовчних проток
 • назобіліарне дренування
 • дилятація балоном пухлинних і доброякісних звужень жовчних проток
 • встановлення біліарних ендопротезів
 • фіброхолангіоскопія
 • тонкогольчата біопсія органів черевної порожнини
 • пункційне дренування кіст, абсцесів, жовчних проток, мисочок нирок
 • ендоскопічна зупинка кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (аргоно-плазмова діатермокоагуляція, ендоскопічне лігування, ендоскопічні ін’єкції гемостатиків, склерозуюча терапія, пломбування розширених вен стравоходу)
 • ендоскопічне видалення поліпів стравоходу, шлунку, дванадцятипалої кишки, товстої кишки
 • дилятація звужень стравоходу, воротаря, анастомозів
 • встановлення ендопротезів, видалення сторонніх тіл зі стравоходу, шлунку
 • ендоскопічна цистогастростомія при кістах підшлункової залози

      Одним з нових та перспективних напрямків роботи відділення є ендосваскулярні операції, які виконуються рентген-ангіохірургами, співробітниками відділення рентгенендоваскулярних втручань, спільно з лікарями-хірургами відділення інвазивних методів діагностики та лікування. Впроваджені та активно виконуються внутрішньоартеріальна емболізація селезінкової артерії при спленомегалії (яка обумовлена портальною гіпертензією), емболізація гілок власної печінкової артерії при гемангіомах печінки. Також, активно виконується артеріальна регіонарна поліхіміотерапія при пухлинах органів черевної порожнини, заочеревинного простору.

      Щорічно у відділенні виконується близько 2000 оперативних втручань, 1100 ендоскопічних лікувально-діагностичних маніпуляцій і близько 1500 малоінвазивних втручань і досліджень під ультразвуковим контролем.

       У відділенні працюють 9 лікарів вищої атестаційної категорії, 4 – першої категорії, 3 – другої категорії, 2 доцента, 2 професора, 5 асистентів кафедри хірургії № 1 Одеського Національного медичного університету. 12 лікарів мають вчений ступінь кандидата медичних наук, 2 – доктора медичних наук.

     У відділенні впроваджені нові лікувально-діагностичні алгоритми лікування наступних нозоформ:

 • Захворювання та пошкодження жовчовивідних проток.
 • Гострі і хронічні захворювання жовчного міхура.
 • Новоутворення шлунка, 12-палої кишки, товстої і тонкої кишки.
 • Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки.
 • Кардіоспазм, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.
 • Гострий і хронічний панкреатит.
 • Грижа стравохідного отвору діафрагми.
 • Морбідне ожиріння.
 • Ехінококоз печінки, селезінки та інших органів черевної порожнини.
 • Захворювання прямої кишки.
 • Цироз печінки.

     Протягом 2016-2023 рр. співробітниками відділення захищено 4 кандидатські дисертації, написано понад 60 публікацій в періодичних хірургічних виданнях України та зарубіжних виданнях, оформлено 6 державних патентів на новітні оперативні методики.

     Щорічно співробітники відділення беруть участь в наукових форумах і конференціях, присвячених різним питанням сучасної абдомінальної хірургії.

      У 2022 році, в операційній відділення встановлено новітній операційний комплекс для виконання лапароскопічних операцій фірми «Stema», що дозволило виконувати лапароскопічні фундоплікаціїї при діафрагмальних, вентральних, пахових грижах, лапароскопічні резекції товстої кишки.

      Крім того, операційну оснащено мобільним рентген-апаратом класу «С-дуга», з можливістю виконання високоякісних рентген-зображень будь-яких ділянок тулубу та сучасних ендоскопічних ретроградних холангіографій та інтраопераційних антеградних холангіграфій, включаючи відео-режими в реальному часі, що суттєво вплинуло на подальший розвиток впроваджуваних в відділенні сучасних технологій.

Лапароскопічна апендектомія  – стандартна операція
Операція проводиться після введення троакарів в черевну порожнину через три проколи, а по троакарах - видеооптичної системи і інструментів. Нами використовується технологія введення троакара, що забезпечує максимальний косметичний ефект.
Виконується під загальним знеболенням, пацієнт активізується (встає з ліжка, ходить) вже через кілька годин після операції.

Гострий флегмонозно-гангренозний апендицит

Лігування підстави червоподібного відростку

Баріатрична хірургія, або баріатрія (від грец. Βάρος - вага, тяжкість, і ἰατρεία - лікування) - розділ хірургії, що займається лікуванням ожиріння. Хірургічне лікування ожиріння у нашому відділенні застосовується за методиками, розробленими та опрацьованими професором Грубніком В.В. та за показаннями, виробленими міжнародними асоціаціями баріатричних хірургів і ендокринологів (IFSO):
- індекс маси тіла> 35 кг / м2
- наявність і прогресування супутніх захворювань на тлі ожиріння
- рефрактерність до терапевтичних методів лікування

В даний час різні баріатричні операції проводяться із застосуванням лапароскопічної техніки

Найбільш поширеним методом хірургічної корекції морбідного ожиріння є поздовжня резекція шлунка (син. - трубчаста, рукавна резекція, sleeve-резекція). Після резекції обсяг шлунка зменшується до приблизно 25% від початкового. Це досягається хірургічним видаленням більшої частини шлунка.

Лапароскопічне формування шлункової трубки (рукава, sleeve) за допомогою зшивачів

Ми виконуєио повний перелік операцій при грижах передньої черевної стінки, у тому числі лапароскопічна герніопластика гриж білої лінії живота, пахових гриж, пупкових гриж. Віддаємо перевагу ненатяжній методиці пластики грижових воріт, з використанням сучасних сітчастих імплантів.
Методики лапароскопічної герніопластики опрацьовані колективом хірургів кафедри хірургії №1 ОНМедУ та відділення інвазивних методів діагностики та лікування на чолі з професором Грубніком В.В. Такі операції дозволяють в найкоротші терміни відновити працездатність і якість життя хворих, забезпечують чудовий косметичний результат.

Гостре запалення підшлункової залози ускладнюється розвитком кіст в 5-20% випадків. При хронічному панкреатиті постнекротичні кісти підшлункової залози утворюються в 40-75% випадків. Рідше кісти утворюються після травм залози, а також внаслідок жовчнокам'яної хвороби з порушенням відтоку панкреатичного соку.
Ми виконуємо всі види хірургічного лікування кіст: відкриті операції, черезшкірні пункційні і відеоендоскопічні методи. При наявності псевдокісти, що формується, метод вибору - черезшкірна пункція або черезшкірне пункційне дренування. Сформована псевдокіста підлягає оперативному лікуванню або черезшкірної дренування. Якщо у кісту відкривається протока підшлункової залози, показано виконання пункційного цистогастроанастомоза, ендоскопічного цистогастроанастомоза.

Кіста підшлункової залози

Етапи установки пластикового стенту при внутрішньому дренуванні кісти

При захворюваннях товстої кишки, що потребують хірургічного лікування, виконують оперативні втручання, які полягають у видаленні частини товстої кишки. В хірургії товстої кишки повинні використовуватися як відкриті, так і лапароскопічні операції, які всі мають свої умови виконання, показання та протипоказання, переваги і недоліки.
Пацієнти після лапароскопічних втручань на товстій кишці відрізняються від пацієнтів після відкритих операцій. Больовий синдром мінімальний, функція кишечника відновлюється протягом 1-2 днів. Термін перебування їх в стаціонарі і термін повернення на роботу також в два рази коротше, ніж після лапаротомії.
Лапароскопічні методи резекцій товстої кишки в нашій клініці розроблені та опрацьовані під керівництвом зав. кафедрою хірургії №1 ОНМедУ професора Грубніка В.В.

Виконуємо всі основні оперативні втручання на товстій кишці як традиційно, так і в деяких випадках, лапароскопічно або з лапароскопічною ассістенцією:
⦁ правобічна геміколектомія;
⦁ лівобічна геміколектомія;
⦁ резекція сигмоподібної кишки;
⦁ передня резекція прямої кишки;
⦁ накладення колостоми;
⦁ обструктивні резекції товстої кишки;
⦁ реконструктивні операції при наявності колостоми.

Лапароскопічна мобілізація ободової кишки

Етап формування апаратного міжкишкового анастомозу при резекції прямої кишки

Лапароскопічна хірургія жовчного міхура та жовчних протоків
Лікарі-хірурги вищої категорії відділення інвазивних методів діагностики та лікування широко застосовують лапароскопічні методики операцій при захворюваннях жовчного міхура і жовчних проток - холецистектомія, холедохолітотомія. Суть лапароскопічної холецистектомії полягає в тому, що в черевну порожнину пацієнта вводяться спеціальні хірургічні інструменти - троакари. Для цього на животі робляться спеціальні 3-4 маленькі розрізи. Коли жовчний міхур виявлений, лікар-хірург видаляє його. Лапароскопічна холедохолітотомія (видалення каменів з жовчних проток) здійснюється з 5 проколів. Показанням до цієї операції є наявність каменів в жовчних протоках.

Розташування троакаров при холецистектомії

Лапароскопічне виділення загальної жовчної протоки

Лапароскопічне дренування загальної жовчної протоки
 

Ендоскопічна папілосфінктеротомія - це хірургічне ендоскопічне втручання щодо усунення причин механічної жовтяниці. Її суть - в розтині великого дуоденального сосочка.

Основні показання до проведення ЕПСТ:

 • камені позапечінкових
 • жовчних проток
 • пухлини або стеноз великого дуоденального сосочка
 • пухлини проток
 • стеноз термінального відділу холедоха


У ряді випадків операція остаточно позбавляє пацієнтів від механічної жовтяниці. Вона також є альтернативним способом лікування холедохолітіазу і стенозу сосочку у хворих з високим ступенем операційного ризику. Ендоскопічна папілосфінктеротомія може виступати самостійною процедурою або в якості підготовчого етапу до проведення інших хірургічних втручань.

ЕПСТ. Розсічення гирла дуоденального сосочка

ЕПСТ. Великий дуоденальний сосочок після папілотомії

В даний час стандартом лікування пацієнтів з пухлинами шлунка є комбінований підхід, основне місце в якому належить хірургічному видаленню ураженої ділянки органу в межах здорових тканин і регіонарного лімфатичного апарату.
Залежно від будови пухлини та її локалізації можливі різні варіанти хірургічного втручання:

 1.  дистальна резекція шлунка лапаротомних (відкритим) або, в деяких випадках, лапароскопічним (без розрізу) доступом;
 2.  гастректомія;
 3.  парціальна резекція шлунка лапаротомним доступом, а в деяких випадках-лапароскопічно.


Однією з переваг лапароскопічної резекції шлунка є можливість максимально ранньої післяопераційної реабілітації пацієнтів при мінімальному больовому синдромі і ранньому відновленню моторики травного тракту.

Перетин шлунка ендостеплером під час лапароскопічної резекції шлунка

Лапароскопічне формування гастроентероанастомозу

Під керівництвом завідувача кафедри хірургії №1 ОНМедУ професора Грубніка В.В. дані втручання виконються пацієнтам з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою тяжкого перебігу, на тлі грижі стравохідного отвору діафрагми або без неї; пацієнтам з грижею великих розмірів.
Метою операції є реконструкція клапанного апарату кардіального відділу шлунку, що гарантуватиме запобігання рефлюксу шлункового вмісту в стравохід, а також профілактика повторного переміщення кардіального відділу шлунку через стравохідний отвір діафрагми в заднє середостіння шляхом пластики стравохідного отвору діафрагми крурорафіей. 

Формування фундоплікаційної манжети

Задня крурорафія

Стан після лапароскопічної фундоплікації та крурорафії

Перфорація виразки шлунка і дванадцятипалої кишки є грізним ускладненням, яке вимагаєть невідкладного хірургічного втручання. Запропоновано різні методи ушивання перфоративної виразки
Ми використовуемо такі методики ушивання, що здатні забезпечити герметичність накладених швів і відсутність стенозування кишки в зоні обробленої виразки, адекватну санацію черевної порожнини, у тому числі лапароскопічні методики. Слід зауважити, що ушивання проривної виразки не виліковує пацієнта від виразкової хвороби, а лише усуває жізнеугрожающих ускладнення. Згодом пацієнту необхідно пройти курс інтенсивної противиразкової терапії.

Лапароскопічне ушивання виразки шлунку

Варикозне розширення вен стравоходу - одне з найнебезпечних проявів синдрому портальної гіпертензії, який, в свою чергу, може формуватися під впливом різних причин (цироз печінки, гепатити, тромбози, серцево-судинні захворювання та ін.) і полягає в підвищенні тиску крові в портальній вені печінки. Безпосередню загрозу життю пацієнта складають геморагії - кровотечі крізь стінки езофагеальних вен, які від хронічного розтягування стоншуються, втрачають еластичність і в місцях розширення можуть лопнути.
Ендоскопічне лігування варикозно розширених вен стравоходу є основною процедурою, яка знижує ймовірність розвитку кровотечі з ціх вен. Суть ендоскопічного лігування полягає в тому, що вени перев'язують за допомогою невеликих еластичних кілець. Метою маніпуляції є повне спадання вен з подальшим їх склерозуванням.

Варикозно розширені вени стравоходу

Момент лігування вен стравоходу

Ехінококектомія печінки та інших органів – операція, яка виконується з приводу ехінококозу - паразитарного захворювання паренхіматозних органів.
Кращим методом лікування ехінококозу багато років залишається ехінококектомія. Повну ехінококектомію, при якій видаляється кіста без додаткового розтину її просвіту, використовують рідко - при крайовому розташуванні і невеликих розмірах кісти.

Методика лапаротомної (відкритої) ехінококектомії, яка використовується в нашому відділенні:

⦁ Пункція кісти

⦁ Евакуація вмісту кісти

⦁ Санація остаточної порожнини спеціальним розчином

⦁ Дренування остаточної порожнини

При лапароскопічній эхінококектомії виконуються такі ж етапи операції, але за допомогою лапароскопічних інструментів. При цьому робляться 3-4 проколи черевної стінки.

Розтин кісти при лапароскопічній ехінококектомії

Черезшкірна ехінококектомія під контролем УЗД
Малоінвазивні втручання при ехінококозі, до яких відноситься пункційно-аспіраційне дренування кісти під контролем УЗД, мають значну перевагу перед традиційними операціями: мала травматичність, зниження кількості післяопераційних ускладнень.

Ехінококова кіста печінки

Пункція эхінококової кісти печінки

Ендоваскулярні емболізації артерій виконуються через прокол стегнової артерії, через який в аорту вводяться спеціальні мікрокатетери. Такі операції використовуються у випадках необхідности обмежити артеріальний приток крові до органу. Наприклад, ця операція використовується при патологічному збільшенні селезінки, наявності пухлин органів (гемангіоми печінки), кровотечах зі шлунку, підшлункової залози.
Внутрішньоартеріальна реґіонарна хіміотерапія є сучасним і ефективним метотодом лікування та профілактики онкологічних захворювань. Ендоваскулярна хірургія дозволяє вводити лікарські засоби безпосередньо в будь-який уражений орган, таким чином значно підвищуючи ефективність лікування та зменшуючи токсичний вплив лікування.

Виконується емболізація селезінки

Виконання емболізаціїї судин пухлини печінки

Пустовойт Петро Іванович

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ ІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ

Бойко Володимир Володимирович

Хірург

Хвора 80-років була госпіталізована в ООКЛ в край важкому стані з холедохолітіазом, механічною жовтяницею, холангіогепатитом, сепсисом. Першим етапом лікування виконано черезшкірна холангіостомія. Після нормалізації стану виконано другий етап – папілотомія, холедохолітотомія. В подальшому виконана холангіографія – конкрементів в жовчовивідній системі не було. Заключним етапом лікування: лапароскопічна холецистектомія, через пару днів видалена холангіостома.

Інвазивна хірургія в операційній залі під керівництвом доцента Пустовойта Петра Івановича.

Інвазивна хірургія з використанням нового обладнання, веде доцент Пустовойт Петро Іванович.

Наші молоді хірурги Оксана Бойко та Віталій Тонконоженко провели успішну операцію апендоктомії. Вони – справжні професіонали своєї справи, на яких можна покластися. Їхня робота була дійсно вражаючою, і ми пишаємося нашими молодими талантами.

Інтраопераційна холангіографія.

Операційна холангіостомія.

Лапароскопічна апендектомія в військовослужбовця: боротьба з гангренозним апендицитом. Термінову операцію виконує досвідчений хірург Бойко В.В.

Діагностична лапароскопія у пацієнта з політравмою – невідкладна операція, яку виконують визнані фахівці в галузі хірургії, лікарі з великим досвідом: Бойко В.В. і Войтишин В.В.

Екстрена лапароскопічна апендектомія: невідкладна операція на 12-му тижні вагітності при флемонозному апендициті. Цю операцію виконує  досвідчений хірург Бойко В.В.

Операцію через шкірну холангіостомію проводив висококваліфікований хірург Герасимов Дмитро Вадимович.

Операційне відділення інвазивних методів діагностики та лікування. Лапароскопічна холедохолітотомія з інтраопераційною холангіографією.

Операція диструктивного апендициту.