ЦЕнтр планування сім'ї

     З 1983 до 1999 року амбулаторна ланка акушерсько-гінекологічної служби була представлена другим в Україні Центром здоров’я жінки, створеним на базі обласної жіночої консультації.

     У 1999 році було відкрито центр планування сім’ї, який очолила Л. Й. Гуменюк.

     Акушерсько – гінекологічна допомога в Центрі надається 16 лікарями акушерами- гінекологами та суміжними спеціалістами обласної поліклініки, співробітниками кафедри (Професор Посохова С. П.), медичним директором перинатального центру (Рязанцев І. І.)

     В структурі центру разом з акушерами – гінекологами успішно консультують лікарі: уролог, сексопатолог, терапевт, генетик, підлітковий гінеколог.

     Всього обслуговується за рік від 45 до 48 тисяч населення, з них 24 – 25 тисяч вагітних.

     Особлива увага надається консультуванню вагітних високого ступеню материнського та перинатального ризику.

     На базі центру створена комісія по обстеженню пацієнток для проведення екстракорпорального запліднення.

     Велика робота проводиться по профілактиці вродженої  та спадкової патології, та профілактиці захворювань, що передаються статевим шляхом.

     Успішно проводиться обстеження і лікування безпліддя  сімейних пар.

Гуменюк Лідія Йосипівна

ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРУ ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї ТА РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ