КАРДІОЛОГІя

     Кардіологічне відділення як самостійна та пріоритетна структура Одеської обласної клінічної лікарні (ООКЛ) організовано у 1976 році внаслідок розвитку спеціалізованої медичної допомоги в системі охорони здоровʼя України.

     Серцево-судинні захворювання є однією з найважливіших медико-біологічних та соціальних проблем суспільства нашої країни, посідають перше місце в структурі поширеності та смертності, значно знижують якість життя та працездатність населення.

     На новій базі ООКЛ кардіологічне відділення на 60 ліжок увійшло до складу Регіонального центру серцево-судинної хірургії, що забезпечило впровадження новітніх технологій відповідно до галузевих стандартів якості медичної допомоги, значно підвищило кваліфікацію медичних працівників та оптимізацію їх структури за спеціальностями “інтервенційна кардіологія”, “серцево-судина хірургія”.

     Запровадження нової системи фінансування закладів охорони здоровʼя, співпраця з Національною службою здоровʼя України відповідно до реалізації гарантій медичного обслуговування пацієнтів забезпечило пріоритетність кардіологічного відділення ООКЛ у клінічному маршруті пацієнтів Одеського госпітального округу на етапі екстрених та планових госпіталізацій у цілодобовому режимі.

     З 1988 року на базі відділення функціонує блок інтенсивного спостереження та лікування для пацієнтів з тяжкою клінікою, оснащений сучасною медичною апаратурою. Забезпечено цілодобове консультування хворих з використанням телемедичних технологій. Обсяги медичної допомоги в кардіологічному відділенні зростають відповідно до покращення результатів лікування та забезпечення попиту населення.

     Проліковано хворих за новітніми технологіями:

  • у 2020 році – 1759 пацієнтів;
  • у 2021 році – 2107 пацієнтів;
  • у 2022році – 2498 пацієнтів.

     У 2023 році відділення сертифіковано для надання медичної допомоги за гарантованою програмою держави: “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”, “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій”.

     Починаючи з 1997 р. фахівці відділення кардіології приймають активну участь у виявленні хворих, котрі потребують оперативних втручань кардіохірургічного профілю з приводу кардіо-судинних та ревматологічних захворювань (аорто-коронарне шунтування, протезування клапанів серця, імплантація кардіостимуляторів та кардіовертерів тощо).

     З повагою та вдячністю згадаємо завідувачів-засновників спеціалізованого кардіологічного відділення ООКЛ, лікарів-кардіологів вищої кваліфікаційної категорії Лавренка С.І. (1976-1981 р.р.), заслуженого лікаря України Мартинову Н.Г. (1982-2013 р.р.), к.м.н. Севергіну І.О. (з 2013 р.).

     Прагнення та спроможність кваліфікованого колективу кардіологічного відділення у складі багатопрофільної лікарні надкластерного типу, щодо забезпечення населення Одеського госпітального округу якісною та доступною меддопомогою сприяє розвитку ООКЛ за стандартами медичної допомоги європейського рівня.

Севергіна Ірина Олександрівна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ КАРДІОЛОГІЇ