ОТОЛАРИНГОЛОГІя

     Історія відділення тісно пов’язана з діяльністю ЛОР-кафедри ОНМедУ, для якої воно є клінічною базою.

     3 ініціативи Л.А. Зарицького були започатковані операції з відновлення слуху при хронічних отитах, повязаних з вживанням і удосконаленням слуховідновлюючих операцій при хронічних отитах, отосклерозі та ін., а також розширені оперативні втручання при онкологічних захворюваннях. Вперше в УРСР (1959р.) на базі ЛОР-відділення був використаний інтубаційний наркоз при оперативних втручаннях на ЛОР-органах.

     Зусиллями В.Д.Драгомирецького і його учнів створена школа кріохірурії, підготовлено понад 600 кріохірургів оториноларингологів для багатьох міст України, Країн СНД та зарубіжжя.

     3 2002 року кафедру очолює професор Пухлік С.М. Під його керівництвом широко упроваджуються методи дагностики і лікування алерічних захворювань верхніх дихальних шляхів . Методи ендоназальної хірургії: ендоларингіальних втручань при запальних і онкологічних захворюваннях ЛОР-органів, мікрохірургії при хронічних гнійних середніх отитах та отосклерозі проводиться розробка методів ольфактометри при аносмії.

     Впродовж останніх 30 років фахівці кафедри і оториноларингологічного відділення захистили 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій .

     Основні напрямки діяльності ЛОР-відділення і кафедри оториноларингології:

– Розробка нових методів консервативного і оперативного лікування хронічних гнійних отитів.

  • Мікрорино-ларинго- і отохірургія, ендоскопічналарингохірургія
  • Розробка і впровадження ефективних методів лікування хворих інфекційно-алергічним захворюваннями верхних шляхів;
  • Пластична хірургія носа;
  • Ендохірургічні методи  лікування ЛОР патології.

     Щорічна кількість пролікованих у відділенні пацієнтів складає приблизно 1500 особи , виконується понад 1400 оперативних втручань.

Довженко Віктор Васильович

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ