Рентгендіагностика

     Перший рентгенівський кабінет у обласній лікарні був введений в експлуатацію в 1910 році, коли лікарня була розташована ще на Слобідці-Романівці. З тих пір йшла непереривна робота по удосконаленню рентгенодіагностики лікарні.

     У теперішній час лікарня має на своєму балансі порядку 30 рентгенівських апаратів, в тому числі високотехнологічних, таких як цифрова рентгенографія та комп’ютерна томографія. У відділеннях працює  понад 100 співробітників служби.

     Променева діагностика – основна діагностична дисципліна клінічної медицини. Досягнення сучасної радіології в обласній лікарні значно покращили якість діагностики та скоротили час перебування хворого на ліжку. Найважливіше значення має організація всієї служби променевої діагностики, куди входить рентгенологія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія. Бурхливий розвиток засобів променевої діагностики у обласній лікарні, що спостерігається в останні десятиліття, відкрив перед клінічною медициною принципово нові можливості, зробивши доступними для дослідження практично всі органи і тканинні структури людського тіла. Тому, променевої візуалізації у лікарні відводиться центральна роль.

     Рентгенораділогічна служба обласної лікарні представлена наступними структурними підрозділами:

  • Рентгенодіагностичне відділення
  • Відділення променевої терапії
  • Відокремлене обласне рентгенорадіологічне відділення
  • Теріторіально-повірочна лабораторія.

      Комплекс  структурних підрозділів дозволяє не тільки правильно та вчасно проводити діагностику, а й виконувати дослідження безпечно для пацієнтів та лікарів, проводити заміри випромінювання апаратури та слідкувати за не перевищенням променевого навантаження на персонал та хворих. Цими важливими проблемами займаються такі важливі структурні підрозділи, як відокремлене обласне рентгенорадіологічне відділення теріторіально-повірочна лабораторія, які працюють для всього Одеського регіону.

     Керуючись сучасним концептуальним підходом до вдосконалення організації та технології діагностичних та терапевтичних процесів, заснованих на використанні променевих методів дослідження та лікування, колектив рентгенорадіологічної служби лікарні здійснює всі сучасні методики променевої діагностики в умовах установи та реалізує цілеспрямовані організаційно-методичні та навчальні заходи по удосконаленню роботи служби.

     Колектив рентгенорадіологічної служби у важких умовах реформування охорони здоров’я з оптимізмом дивиться у майбутнє, прагне к досягненню нових успіхів у роботі, пам’ятаючи про нелегкі звершення своїх попередників.

Сітнікова Олена Сергіївна

ЗАВІДУВАЧ РЕНТГЕНДІАГНОСТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ