ХІРУРГІЧНІ ВІДДІЛЕННЯ

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИХ МЕТОДІВ

інтенсивна терапія з судинно-мозговою недостатністю

інтервенційна серцево-судинна радіологія

Регіональний центр кардіохірургії (РЦКХ)

Судинна хірургія

ЗАГАЛЬНА ХірургіЯ

Інвазивні методи діагностики та лікування

Гінекологія

Нейрохірургія

Отоларингологія

Офтальмологія

Анестезіологія

Урологія

Торакальна хірургія

Травматолого - ортопедія

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРОК ТА ДІАЛІЗА