УРОЛОГІя

     Урологічне відділення має славну історію і бере свій початок від 17 травня 1863 р., коли воно було відкрито в першій міській лікарні м. Одеси. В 2023 році урологічному відділенню виповнилося 160 років.

     В 1983 році, коли вступив у лад комплекс збудованої багатопрофільної обласної лікарні в жилмасиві Котовского, урологічне відділення, поряд з іншими, одержало нову прописку.

     Засновником і першим завідувачем урологічного відділення був  всебічно ерудований лікар Т. І. Вдовиковский. Продовжувачами його справи були не меньш талановиті Б.Є. Марьяшес, Н.В. Бруссе, М. В. Скліфасовський, професор Р.К. Угльов, к.м.н. Б.М. Рєзнік, к.м.н. А.В. Семенуха

     З вересня 2007 року урологічне  відділення очолює І.П. Пустовойт, кандидат медичних наук.

     В січні 1995 року на базі урологічного відділення ОКЛ була відкрита кафедра урології післядипломного навчання лікарів. Завідував кафедрою до 1998 рока д.м.н. проф. Ф.І. Костєв. У лютому 1998 р. відбулося об’єднання кафедр урології дипломного та післядипломного навчання лікарів із студентською кафедрою урології, якій з 1987 р. по 1998 р. завідував д.м.н. проф. М.І. Ухаль. З березня 1998 р. та по теперішній час керівником урологічної клініки на базі ОКЛ призначений д.м.н. проф. М.І. Ухаль. Також на базі ОКЛ працює доцент, к.м.н. Рачок І.В.

     У відділенні працюють 11 лікарів вищої атестаційної категорії, 2 – першої категорії, 1 – другої категорії, 1 доцент, 1 професор, 3 лікаря мають вчену ступінь кандидата медичних наук.

     Щорічно у відділенні отримує лікування близько 1700 хворих, з них більш ніж у 600 виконуються оперативні втручання.

     Вірні традиціям славних попередників співробітниками відділення та кафедри урології та нефрології постійно, із року в рік впроваджуються нові методи діагностики та лікування хворих, публікуються в медичних журналах і збірниках до 7-8 наукових робіт, беруть участь в наукових форумах і конференціях, присвячених різним питанням сучасної урології.

     На даний час в урологічному відділенні розробляються нові і широко впроваджуються відомі сучасні методи лікування хворих з особливим акцентом на малоінвазивні технології: перкутанна нефростомія; контактна чрезшкірна нефролітотрипсія, уретеролітотрипсія і цистолітотрипсія, балонна дилятація стриктур сечоводів і мікроциста, трансутральне видалення гіперплазованих тканин передміхурової залози і новоутворень сечового міхура, ендоваскулярна балонна дилятація вроджених і набутих звужень ниркових судин; емболізація ниркових судин у хворих зі злоякісними пухлинами нирок, перкутанна пункція і дренування кістозних утворень нирок під контролем УЗД, лапароскопічні операції при захворюваннях  сечостатевих органів, цілодобово надається мешканцям м. Одеса та області невідкладна допомога та допомога хворим з covid 19. Також лікарі Обласної клінічної лікарні цілодобово чергують по обласному центру екстренної медичної допомоги і медицини катастроф, та надають допомогу хворим в інших лікарнях м. Одеси та Одеської області.

Пустовойт Іван Петрович

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯМ УРОЛОГІЇ